Podeli dobar sadržaj sa prijateljima:

HRIŠĆANSKA POUKA

Kristof fon Šmid (1768-1854) je bio nemački pedagog, sveštenik i pisac za omladinu. Za sobom je ostavio mnogo kratkih priča u vidu pouka koje i danas mogu da budu od koristi. Jedna od njih je i ova priča o kraljeviću.

 

Nekakav mlad kraljević zapita jednoga dana:

– Zašto je Bog stvorio muve i pauke, kad oni nisu čoveku ni od kakve koristi. Kad bih imao tu moć, ja bih svu tu gamad potamanio.

kristof fon šmid

Spomenik fon Šmidu u Dinkelsbilu

Sagovornik mu reče:

– Sva su Božja stvorenja veliko delo ruku njegovih; sva su ona tako mudro stvorena i raspoređena, da je svaki, ma i najmanji stvor, svetu od koristi, iako se to ne može tako lako na prvi pogled uvideti.

– Dobro – reče kraljević – ja znam da neki insekti mogu biti od koristi, ali su za ljude skoro svi prava napast.

Nekoliko godina posle ovoga razgovora, morade onaj kraljević da ide u rat. Ratna sreća se okrenula i kraljević je morao da beži od neprijatelja. Zabasa u neku šumu, pa umoran leže pod jedno drvo i zaspa. Dok je on spavao, prikrade mu se neprijateljski vojnik i baš kad je hteo da ga ubije, jedna mušica padne kraljeviću na lice i ubode ga tako jako da se od bola probudio i skočio. Vojnik se prenerazi. Kraljević hitro izvuče mač i napade neprijatelja, koji pobeže.

Kad je opasnost prošla, kraljević se sakri u jednu pećinu. Čim on uđe, pauk poče da plete svoju mrežu na ulazu pećine, i do zore bejaše sasvim gotov. Baš u tom trenutku, vojnici, koji su tragali za kraljevićem, prođoše pored pećine. Kraljević ču kako jedan kaže da treba da pregledaju pećinu. A drugi odvrati da sigurno nije tamo, jer, da je prošao, pokidao bi paučinu na ulazu.

Kad opasnost prođe, kraljević viknu uzbuđeno:

– O, veliki Bože, kako je neizmerna dobrota tvoja: juče si mi spasao život pomoću jedne male mušice, a danas pomoću jednog slabog pauka. Kako su savršena dela ruku tvojih!

Ne preziri sitnu muvu,
pauka ni mrava,
jer desi se ponekad,
da miš spase lava.

Podeli dobar sadržaj sa prijateljima: