MOĆ ISKUSTVA

moć iskustva

Sa žudnjom zaljubljenog
Čekala sam pesmu
Njen nežni zov iz dna sebe,
Verovala njenom rođenju.
A, ona ohola, izneveravala
Ćudljivo davala glas od sebe,
Setom prizvana, nemošću.
Sad ništa više ne čekam
A pesmu samo uzmem
Bez drhtanja i strasti
Što ljubav prate.

Sad joj samo naredim da dođe
Makar hramajući
I ona posluša.
Godi joj moja oholost,
Postaje krotka
Ko nežna draga
Pred vitezom
Samo se preda.
A ja je bez milosti zgrabim,
Gnječim, prekrajam, sečem
Ko divlje meso hirurg.

Sabijam joj rogove
Iako rogat je svet,
Budući moja
Mora imati moj lik,
Mnome stvorena
Mora osetiti moje prste
Što je grnčarski tešu,
Okreću, poliraju.

Budući muzika, ritam
Dam joj note svoje duše
Neka ih primi, oživi
Za one što vole moć zvuka,
Za virtuoze sluha
Pa od nje se skrivajući
Pobegnem u bezum sivi
Al’ ona se osvetnički vrati
Sve preslika iz mog lika,
Preda me stane interfejs
Copy-paste, copy-paste.