NISU SVE BOLESTI ZA MENE

nisu sve bolesti

Nisu sve bolesti za mene.
Od jedne bolesti boluje košulja.
Od druge nek boluju cipele obe, do zime.
Od treće bolesti čarape, do petka.
Dugačke gaće od neke lakše bolesti, svakako.
Majice od tanušnije bolesti al’ mnogo
da ne oprlji kožu.
Kućni ogrtač od običnog nazeba,
preleživog recimo.
Naočari mogu da boluju i da se ne magle
al’ nikako da se ne magle do kraja.
Odlazim, neću da budem deo ove boleštine.
Ovaj put je jako važan, dušo,
idem za tobom.

NEDOSTATAK ČULA

Ljubav mi opet petkom pokreće organe.
Čulo sebegledanja i čulo
prepoznavanja ukrsti:
opet vidiš to što bi i u umirućem
času video izbliza.
Leva strana je pod senkom a sve bez
neba je senka.
A meni na plućima senka dva-tri leptira.
Ljubav mi petkom pokreće sve organe.
Čulo udisaja i čulo srkanja.
Zamka: lek kao pčela što te saleće,
kruži oko tebe.
Od tučka do ručka!
Od sna sa hrkanjem do sna sa gušenjem.
Telohodajući, najzad, duševno
prohodan, još uvek.
Ljubavno posećivan svakodnevno.
Ljubavno prohodan do kraja.