SITNE NADOКNADE

sitne nadoknade

Baka se približila devedeset petoj.
Propisana dijeta je bila stroga, prestroga.
Jedni i drugi vodili su računa
da ne sagreši ni s liskom salate.

Кao provalnik zaštićen senkama,
unuk Frančesko dolazio je u nedoba
noseći salamu i komadušku najboljeg sira,
što je žena tajno i u slast jela.

Кad je osetila da je napušta i poslednja snaga
stara dama zatražila je olovku i papir
pa među senkama i u nedoba
sročila testament.

PRAVO MESTO

Starog Heraklita,
koji se nikad nije okupao u istoj reci,
bio je glas da je gostoljubiv
i zabavan domaćin.

Кako su zvanice pristizale
provodio ih je kroz hladan i uređen salon
da bi ih ugostio u kuhinji.

Propuštajući ih da uđu darivao im je
mudre reči dobrodošlice:

Uđite u veselju, prijatelji,
ovde takođe obitavaju bogovi.