ZANEĆALO I ZAOĆALO

zanećalo

Ko je rastao uz Ne
Toga je zarana
Zanećalo
Taj je brzo
Zanemogao
Posivio
Otežao
Namrgodio se
Na oba oka
Zažmurio
Ogluvio
Jezik mu zavezalo
Leđa mu povilo
Noge mu saplelo
Na koljena pao
I kleknuo
Kleknuo

Ko je rastao uz Da
Toga je baš
Zaoćalo
Zarana se uspravio
Krila raširio
Snažno zamahnuo
I poletio
Poletio