ОСТРОВ БЕЗ БРЕГ

остров без брег

Јас сум остров без брег
тука истокот и западот
се сончаат на иста страна.

Во мојот двор
пролетта доаѓа со мирис на јоргован.

Децата во маалото ја сецкаат планината
и од неа прават змејови.

Јас сум осамен остров без брег
за добра песна
ми треба само време и мирен сон.

ОСТРВО БЕЗ ОБАЛЕ

Ја сам острво без обале
овде исток и запад
се сунчаји на истој страни.

У мом дворишту
пролеће долази са мирисом лала.

Деца из комшилуку цепају планину
они праве змајеве од ње.

Ја сам усамљено острво без обале
за добру песму
Треба ми само време и миран сан.

——————————————-

Sanja Atanasovska je rođena 21. decembra 1985. u Kumanovu. Po profesiji je novinarka. 2015. je objavila zbirku poezije „Pismoto na desette prsti“, koja je dobila nagradu Lesnovski ѕvona.

2017. je uz pomoć Fondacije Makedonika objavila elektronsku zbirku poezije „Tapija od životot“. Iste godine je dobila nagradu „Karamanov“ i objavila zbirku poezije „Staklena gradina“.