„BRAT JOVAN“

Onim što je Amerikanac Džon Tačer bio i radio, ubraja se u znamenite ljude koji su mnogo pomogli Hilandar i čije ime se dugo spominjalo u molitvama bratije hilandarske, zbog svojih dela prema manastiru koja su postala besmrtna.

 

Džon Tačer se prvi put pojavio u Hilandaru 1952.godine, tada, u ulozi direktora najvećeg vizantološkog instituta u Americi „Dambarton Oaks“ iz Vašingtona.

džon tačer

Do tada je već imao velika iskustva sa izučavanjem vizantijskih istorijskih i kultoroloških tokova u Carigradu, Jerusalimu, Sinaju.

Već na prvom susretu sa Hilandarom, on biva opčinjen hilandarskom lepotom, skladnošću, božanskim mirom i baš tada, na prvom svom susretu sa Hilandarom daje zavet monasima, da će kao penzioner, sav da se posveti Hilandaru i njegovoj obnovi.

Taj zavet je i ispunio. Od 1952. godine je u Hilandar dolazio skoro svake godine. Podsticao je monahe da obnove staru manastirsku biblioteku, koja je izgorela 1722. godine i kada su se monasi Hilandara organizovali i krenuli u obnovu, Džon Tačer je poslao manastiru veliku sumu novca za obnovu biblioteke.

1968. godine Džon Tačer dovodi iz Amerike veliku grupu konzervatora koji restauriraju oko 150 ikona koje su kroz par narednih godina zablistale starim sjajem, a koje imaju neprocenjive duhovne, umetničke i istorijske vrednosti. Oko 1970. godine poklanja dodatni novac manastiru u cilju da se od srebra izradi sarkofag za Svetog Simeona Mirotočivog. Posla se prihvata tada đakon Vojislav Bilbija koji izrađuje sarkofag, na ponos celog manastira i Svete gore.

Svake godine je Džon Tačer boravio u Hilandaru u trajanju od dva meseca, tokom kojih se posvetio molitvama i naučno-istraživačkom radu, a bratstvo manastira ga je prozvalo „brat Jovan“.

Poslednji put je u Hilandaru boravio 1979. godine i tada je kao i svih puta prethodnih godina bio ispunjen srećom, ushićenjem i spokojem koji su mu pružali umetničko, duhovno i kulturno blago Hilandara.

Nekoliko godina nakon njegove smrti, po njegovom zaveštanju, manastir dobija na poklon petocifrenu sumu dolara od njegovog advokata.

Ovim što je Džon Tačer bio i radio, ubraja se u znamenite ljude, koji su mnogo pomogli manastir i čije ime se dugo spominjalo u molitvama bratije hilandarske, a čija dela su postala besmrtna…

Izvor: Principshop