BLAGO HILANDARA

U središtu Kareje nedaleko od Sveštene opštine i protatske crkve nalazi se isposnica Svetog Save nazivana još i posnica ili tipikarnica, zbog svog jedinstvenog tipika.

 

Jedna od najuglednijih kelija na Svetoj Gori, koju je podigao Sveti Sava Srpski 1199. godine, odmah posle podizanja Hilandara, posvećena je Svetom Savi Osvećenom Jerusalimskom, koji se proslavlja 18. decembra.

isposnica svetog save

U njoj se Sveti Sava Srpski posvetio strogom isposništvu prema propisima Karejskog tipika koji je sam napisao, a čiji se original, kao najstariji dokument čuva i danas u hilandarskoj biblioteci – riznici.

Postoji nekoliko prepisa tog spisa ali je najstariji onaj urezan na mermernoj ploči iznad ulaznih vrata na zidu crkve karejske posnice.

U posnici Svetog Save sledeći primer najvećeg srpskog svetitelja žive monasi koji se dobrovoljno jave za tu službu. Oni ne treba da se zanimaju ničim drugim osim molitvom za ceo svet i da za dan i noć pročitaju ceo Psaltir (knjigu psalama Davidovih iz Starog zaveta), a u toku sedmice celokupno Četvorojevanđelje. Ovo ne umanjuje ni u čemu obavezu da se ispunjava svakodnevno Bogosluženje: polunoćnica, jutrenje, časovi, večernje, povečerje, već naprotiv samo ga podvigom nadograđuje.

Posle povlačenja smernog starca Simeona 1999. godine, u isposnici Svetog Save služi otac Nikodim.

Na ikonostasu crkve isposnice nalazi se čudotvorna ikona Bogorodice Mlekopitateljnice koju je po predanju doneo Sveti Sava iz manastira Svetog Save Osvećenog. Ona se nalazi sa desne strane carskih dveri na mestu koje je predviđeno za ikonu Gospoda Isusa Hrista što je redak, ali ne i jedinstven slučaj u pravoslavlju.

Uz Mlekopitateljnicu Sveti Sava je iz manastira Svetog Save Osvećenog, iz Svete Zemlje doneo i čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Trojeručicu kao i štap Svetog Save Osvećenog (patericu) koja se dugo nalazila u istoimenoj keliji nedaleko od Kareje, a od Svetog Ilije (2. avgust) 2004. godine paterica se čuvala u posnici. Danas se štap Svetog Save – Paterica nalazi u Hilandaru pored same Trojeručice, zajedno sa drugim štapom koji je Sv.Sava dobio od Vizantijskog cara da se njime ustoličavaju hilandarski igumani. Ova praksa je sačuvana do danas.

Zapisao Onufrije Hilandarac