MOĆ LITIJE

Istinita priča koja govori o sili Krsnog hoda zahvaljujući kojoj spas nalaze svi. Krsni hod ili litija ima svoju nepomućujuću snagu i njemu ne može ništa ni sam đavo.

 

U vreme komunizma jedan mitropolit bio je od strane boljševika zatvoren u manastiru.

krsni hod

Dogovore se njegova čeda i drugi verujući da ga posete. Ali na izlazu iz grada zaustavi ih odred vojske. Pošto su znali gde idu nisu im dali da prođu.

Drugog dana isti verujući sa ikonama i u Krsnom hodu krenuše ka manastiru gde je zatočen mitropolit. Na istom mestu ih ponovo zaustavi odred vojske. Nakon kraćeg guranja, komandir odreda naredi vojnicima da se povuku dvadesetak koraka i onda komanduje da pucaju. Začuo se plotun i dvojica verujućih iz prvog reda padoše mrtvi pokošeni plotunima.

To ljude nije uplašilo i oni krenu opet da prođu kroz odred vojske. Ponovi se ista scena i nova dvojica poginu.

Sve to iz kafane gledaju neki pijanci. Kad su videli kako padoše ljudi, dvojica od pijanih iz kafane ustanu, uzmu ikone i stanu na čelo Krsnog hoda. Komandir odreda izdaje istu naredbu. Čuju se pucnji i dvojica ljudi iz kafane koja su se pridružila Krsnom hodu padaju mrtvi.

Videvši to sad iz kafane ustaju nova dvojica. Uzimaju ikone i staju na čelo Krsnog hoda. Ponavlja se ista scena, pucnji i dvojica pijanaca ginu.

To sve sa strane gleda starac i vidi kako anđeli dolaze i uzimaju duše stradalih, uključujući i duše stradalih pijanaca iz kafane. U isto vreme vide kako neka crna spodoba, drugima nevidljiva (demon), priđe komandiru i nešto mu šapće na uvo. Komandir naređuje vojsci da se razmakne, a verujući sa ikonama prođoše put manastira.

POUKA: Ova istinita priča govori o sili Krsnog hoda kojom se spasavaju mnogi. Nepomjanik (đavo) je uvideo da se silom pomenutog Krsnog hoda spasavaju i duše onih iz kafane koje je zbog greha pijanstva on već imao u svojim kandžama.

Zabeležio: Miroslav V.

Priredio: Zoran Lazarević