ONI ČEKAJU

oni čekaju

Oni čekaju
Da ih opišeš
Oni čekaju da uđu
U tvoju pesmu
Da glume u tvom vodvilju-romanu
Da budu gumeni
Da budu meso
Oničekaju debelu burmu za svoj prst
Crvenilo za lice koje se peruta
Čekaju psa da im doturiš
S povocem, samo da nastave s njim
Niz ulicu koju zasipa snežni prah
I vetar ljut odbijajući se o fasade posivele tokom rata
Vodu čekaju, kap po kap iz slavine
Reku koja kulja i vrtloži se
Ispod njihovih nogu, ispod mosta
Rastegnutog samo za njih
Oni te čekaju
Da pažljivo pipajući opišeš
Karaktere, strast i bledilo misli
Bledu vatru koja u njima igra
Oničekaju ceo svoj život
Samo na tebe
Da ih konačno
Oživiš.