TAURUS AMINOKISELINA

Zašto je taurin značajna aminokiselina? Koji su glavni izvori taurina iz namirnica, gde ga možemo naći? Kako utiče na naš organizam?

 

Taurin ili hemijski preciznije 2-aminosulfonska kiselina predstavlja veoma značajnu aminokiselinu. Taurin je posle glutamina aminokiselina koja je u slobodnoj formi najzastupljenija u mišićnom tkivu, takođe je jedan od glavnih konstituenata žuči. Kao sastojak žuči utiče na povećanu apsorpciju masti i još važnije liposolubilnih vitamina.

Suplement Aminokiselina Taurin i delovanje na zdravlje

Taurin se u visokim koncentracijamaosim u mišićima nalazi i u mozgu, srcu i krvi. Osoba teška 80 kg ima otprilike 80 gr taurina u čitavom organizmu. Taurin je jedna od malobrojnih sulfonskih kiselina za koje je poznato da se prirodno javljaju u živim organizmima.

Naziv taurin je potiče iz latinskog jezika (taurus) sa značenjem bik ili vo, pošto je on prvi put bio izolovan iz goveđe žuči 1827. godine od strane nemačkih naučnika Fridriha Tiedemana i Leopolda Gmelina.

Striktno govoreći, taurin nije aminokiselina  jer mu nedostaje karboksilna grupa, ali se često svrstava među njih, čak i u naučnoj literaturi.

Zbog uticaja na veliki broj biohemijskih procesa u organizmu i zbog potencijalnog lekovitog dejstva na ljudski organizam, taurin postaje sve češći predmet proučavanja.

Taurin predstavlja bitnu komponentu mnogih namirnica, on pre svega ulazi u sastav bezalkoholnih i energetskih napitakagde se najčešće upotrebaljava zbog efekta na povećanje fizičkih sposobnosti. Mnogi ljudi zbog navedenog dejstva uzimaju taurin kao dijetetski suplement, a neki istraživači ga zbog njegovog uticaja na ljudski organizam  označavaju i kao čudesni molekul.

Pokazalo se da je taurin vrlo bezbedan za upotrebu i nema dokazanih neželjenih efekata kada se uzima u preporučenim dozama.

Na šta sve deluje ova aminokiselina: 

– pomaže mišićnom rastu
– imitator je insulina
– kao glutamin važan je antikatabolik
– fundamentalan za optimalan mišićni rad
– suplementacija taurinom poboljšava snagu srčanog mišića, čime učestvuje u prevenciji kardiomiopatije i smanjuje arterijski pritisak
– taurin je zaštitnik i za ćelije koje se nalaze u oku 
– postoje istraživanja koja tvrde da deluje i kao neurotransmiter
– regulator soli i vode van ćelija
– stabilizator ćelijskih membrana
– poboljšava imuno funkciju
– njegovo sadejstvo sa ostalim aminokiselinama stimuliše hormon rasta
– učestvuje u detoksifikaciji sporednih hemijskih supstanci
– protiv starenja

Glavni izvori taurina u ljudskoj ishrani

Glavni izvor taurina je pre svega, hrana životinjskog porekla, u nešto manjoj koncetraciji zastupljen je u ribi i mlečnim proizvodima. Iako se taurin može naći u sastavu određenih biljaka, on se kod vegetarijanaca unosi u znatno manjoj meri nego kod ljudi sa normalnom i raznovrsnom ishranom pa se kod njih preporučuje unos adekvatnih suplemenata sa taurinom, pošto je malo verovatno da će ishranom koja je bazirana na biljnim proizvodima moći da unesu preporučene dnevne doze ove aminokiseline.

BioCapillary kapi za cirkulaciju -728x90

Osim preko dijetetskih proizvoda, dnevne potrebe mogu se ostvariti kao što je već pomenuto, i unosom energetskih pića, čija se prekomerna upotreba treba izbeći zbog negativnog efekta drugih sastojaka ovih pića na ljudski organizam. Ono što je pogodno za vegane jeste činjenica da je taurin koji se koristi u dijetetskim suplementima i energetskim napicima obično dobijen sintetskim putem, dakle, nije životinjskog porekla.

Primarne uloge taurina u organizmu

Taurin se primarno nalazi u nekoliko glavnih organa, ali su njegovi efekti široko rasprostranjeni, naime, taurin pokazuje pozitivne efekte na skoro sve organske sisteme.  Njegov direktni uticaj na organizam obuhvata:

  • Održavanje odgovarajućeg stepena hidratacije čitavog organizma i održavanje ravnoteže elektrolita u svim ćelijama
  • Formiranje žučnih soli koje imaju važnu ulogu u adekvatnoj aposorpciji hranljivih sastojaka iz hrane
  • Regulacija intraćelijske (unutar ćelije) koncetracije minerala kao što je npr. kalcijum (bitan za normalnu mišićnu kontrakciju)
  • Poboljšanje opšte funkcije centralnoh nervnog sistema i održavanje zdravlja očiju
  • Pozitivan uticaj na imunološki sistem i antioksidativne mehanizme kod ljudi
Golden Sweden Bitter i gljiva Čaga

Budući da je taurin aminokiselina koja nije u potpunosti esencijalna, zdrava osoba može proizvesti minimalnu količinu ovog jedinjenja koja je potrebna za obavljanje navedenih uloga. Međutim, u nekim  slučajevima mogu biti potrebne veće količine ove aminokiseline, to je slučaj kod osoba sa srčanom ili bubrežnom insuficijencijom ili kod odojčadi koja unose veštačku hranu.

Kada se tokom razvoja i rasta organizma pojavi nedostatak taurina, može doći do razvoja ozbiljnih simptoma poput smanjene moždane funkcije i loše kontrole nivoa šećera u krvi.

Milan Popović

Izvor: Priroda na Dar