BOŽIJI ČOVEK

Aleksandar Nevski je bio ruski knez i veliki svetitelj koji je postao simbol borbe za očuvanje pravoslavlja, pa ga poštuju skoro svi narodi slovenskog porekla. Pravoslavni kalendar posvećuje 6. decembar ovom ruskom knezu

 

Aleksandar Nevski veliki pravedni i bogoljubivi knez ruski rodio se 30. maja 1220. godine. Njegov otac bio je veliki knez Jaroslav. Aleksandar je od svoje rane mladosti zavoleo Hrista i trudio se da mu u svemu ugodi. Kao vladar bio je poštovan i slavljen kao božji čovek.

aleksandar nevski

Knez Aleksandar Nevski zabeležen je u istoriji kao jedan od velikih ratnika srednjevekovne Evrope i jedan od najvećih vojskovođa Rusije.

Ime Nevski stekao je posle velike pobede nad Šveđanima na obalama reke Neve 1240. Ovaj sveti knez uzdao se u Boga, a ne toliko u vojsku svoju. Pred polazak u svaku bitku on se obraćao svojim vojnicima rečima: „Bog je ne u sili, nego u pravdi“.

27 godina vladao je blagoverni knez Aleksandar provodeći dane darovane od Boga u podvizima i trudovima.

Najzad, osećajući da mu se približava odlazak iz ovoga sveta, primio je monaški čin dobivši ime Aleksije.

Nakon što se pričestio svetim tajnama, upokojio se 1263. u svojoj 43. godini. Sahranjen je u manastiru Roždestva Presvete Bogorodice u Vladimiru.

1381. godine mošti svetoga kneza su otrkivene i položene u Sabornoj crkvi manastira. 1547. Za vreme cara Ivana IV Groznog svetom knezu je sastavljena služba i određeno da se njegov spomen praznuje 23. novembra. u dan njegove sahrane.

Godine 1724. po naređenju cara Petra Velikog časne mošti svetoga kneza prenete su u Petrograd gde počivaju i danas.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

AKATIST svetom pravovernom knezu ALEKSANDRU NEVSKOM, u monaštvu Aleksiju, praznuje se 23. novembra (06. decembra) i prenos moštiju svetog 30. avgusta (12. septembra)

Kondak 1.
Izabranom vojvodi zemlje ruske, svetlom ukrasu Crkve Pravoslavne, svetom pravovernom knezu Aleksandru Nevskom pohvale uznosimo kao onom koji je verom svojom neprijatelje vidljive i nevidljive pobedio i, po reči Apostola, u veri vrlinu, u vrlini razum, u razumu uzdržanje, u uzdržanju trpljenje, u trpljenju pobožnost, bratoljublje i ljubav projavio, i sa umilenjem i radošću usklikujemo:

Raduj se, sveti pravoverni veliki kneže Aleksandre!

Ikos 1.
Sa Angelima i svima Svetima predstojiš sada Hristu, blaženi Aleksandre, moleći se za one što te sa ljubavlju poštuju. Opominjući se da si od mladosti Hrista zavoleo i za nebeskog se Duha privezao življenje besplotnih podražavajući, veličamo te kličući:
Raduj se, prečasni izdanku pobožnog korena!
Raduj se, nasledniče predačkog pravoverja!
Raduj se, jer si vrline bogoljubivog oca podražavao!
Raduj se, jer si krotost i pobožnost majčinu nasledio!
Raduj se, jer si svoje hristoljubivo stado na nebo poveo!
Raduj se, jer si životom svojim prijatelj slugu Božijih i sabesednik revnitelja pobožnosti bio!
Raduj se, sapričasniče bogoozarenog mnoštva prepodobnih!
Raduj se, nepobedivi ispovedniče vere Hristove!
Raduj se, svojevoljni mučeniče, jer si se dobropobednom zboru mučenika pridružio!
Raduj se, svima nama devstveni propovedniče hrišćanske nade i ljubavi!
Raduj se, revnitelju veličanstvenog crkvenog čina i ustava!
Raduj se, sanasledniče vernih čeda Crkve i ugodnika Božijih!
Raduj se, sveti pravoverni veliki kneže Aleksandre!

Kondak 2.
Videvši lepotu tvoga lica i stasa, građani novgorodski veoma se obradovaše i proslaviše Boga Koji je na tebe pogledao. Mi pak, blaženi Aleksandre, opominjući se vrlina tvojih svetlijih od sunca, Gospodu što te proslavi usklikujemo: Aliluja!

Ikos 2.
Razumeo si, bogomudri Aleksandre, da je prolazno obličje ovoga sveta i da je čoveku jedino potrebno da Gospodu ugodi. Toga radi si se od mladosti, iako si živeo u svetu, od ljubavi prema njemu udaljio i poželeo da i oni koji ovde žive zadobiju nebeski udeo. Kao verni sluga si tokom celog života marljivo Gospodu služio, i zato ti kličemo:

Raduj se, podvižniče vere, jer si ugađanje Bogu više od svega zavoleo!
Raduj se, jer si, slično Avraamu, čitavog života pred Bogom neporočan bio!
Raduj se, jer si poslušnost Isaakovu pokazao!
Raduj se, jer si putem Jakovljevog smirenoumlja koračao!
Raduj se, jer si Josifovu čistotu i celomudrenost stekao!
Raduj se, jer si Mojsijevu ljubav prema ljudima svojim pokazao!
Raduj se, jer si kao Samuilo od svake pohlepe sebe sačuvao!
Raduj se, jer si krotošću Davidovom neprijatelje svoje pobedio!
Raduj se, jer si Petrovu vatrenu veru podražavao!
Raduj se, jer si se zajedno sa Pavlom jarmu Hristovom potčinio!
Raduj se, jer si podvigom poučavanja u reči Božijoj bogomudrije Jovanovo stekao!
Raduj se, jer si vrline mnogih svetitelja u sebi sjedinio!
Raduj se, sveti pravoverni veliki kneže Aleksandre!

Kondak 3.
Silom vere stekao si, blaženi Aleksandre, višnje mudrolju-blje, i njega radi, prezrevši plot, starao se o duši besmrtnoj. Veličajući te jer si time besmrtnost stekao, Hristu što te proslavi usklikujemo: Aliluja!

Ikos 3.
Imajući svagda pred očima Gospoda, trezveno si poživeo, blaženi Aleksandre, i sve što si činio, u slavu Božiju činio si, Bogu si ugodio i predstojiš My sa onima koji su My od veka ugodili. Radujući se zbog toga kličemo ti:
Raduj se, podvižniče istinskog trezvenoumlja!
Raduj se, ljubitelju spasonosnog sozercanja!
Raduj se, učitelju naš u podvigu udaljavanja od sveta!
Raduj se, jer si dar savršenog straženja nad sobom stekao!
Raduj se, jer si se odlučno protiv svake beslovesne želje pobunio!
Raduj se, dobri podvižniče pobožnosti!
Raduj se, jer si u delu i razumevanju napredovao!
Raduj se, jer si silom molitve đavolska iskušenja pobedio!
Raduj se, jer si se sećanjem na grehe od greha ogradio!
Raduj se, jer si dušom misao o nebeskom zavoleo!
Raduj se, jer si napredovao marljivom stajanju pred Bogom!
Raduj se, jer si čitav život svoj neprestanom prizivanju Imena Božijeg posvetio!
Raduj se, jer si svakim bogougađanjem Gospodu ugodio!
Raduj se, sveti pravoverni veliki kneže Aleksandre!

Kondak 4.
Buru iskušenja podigoše protiv tebe neprijatelji, blaženi Aleksandre, ali ti si ih silom blagodati Hristove pobedio. Zbog toga sada, u mirnu luku stigavši, sa onima što su u svetu iskušani i što su svet pobedili Hristu usklikuješ: Aliluja!

Ikos 4.
Poslušavši Pavla koji kaže: „Koji se bori od svega se uzdržava“, sve si za ništavno smatrao, blaženi Aleksandre, kako bi Hrista zadobio. Podvizima samopreziranja i prisiljavanja na dobra dela stekao si slobodu slave dece Božije i zbog toga, veličajući te, kličemo:

Raduj se, jer si nam obrazac samoprezira pokazao!
Raduj se, jer si nas naučio da, Hrista sledeći, krst nosimo!
Raduj se, jer si plot sa pohotama njenim pogazio!
Raduj se, jer si življenjem svojim sujetu ovog sveta razobličio!
Raduj se, jer si svako pristrašće zemno od sebe odagnao!
Raduj se, jer si razum svoj poslušanju vere potčinio!
Raduj se, jer si svojevoljno blagi jaram Hristov prihvatio!
Raduj se, jer si srce svoje od svake strasti dušegubne sačuvao!
Raduj se, jer si sebe svesavršenog Bogu predao!
Raduj se, jer si čitavog života svoga Bogu služio!
Raduj se, jer si tvorenjem zapovesti ljubav Božiju stekao!
Raduj se, jer si ugađanjem Bogu nasleđe Carstva zadobio!
Raduj se, sveti pravoverni veliki kneže Aleksandre!

Kondak 5.
Kao zvezda od Boga poslana svetleo si svetu, blaženi Aleksandre, blistajući slavom i vrlinom. Zato sada s pravednicima na nebesima blistaš i zajedno s njima Hristu usklikuješ: Aliluja!

Ikos 5.
Videvši da nikada, blaženi Aleksandre, u bitkama nisi bio pobeđen i da uvek pobeđuješ, neprijatelji su se plašili i samog imena tvog. Mi pak, opominjući se hrabrosti tvoje ispunjene verom, veličamo te govoreći:
Raduj se, odvažni borče za zaštitu vere i Crkve!
Raduj se, hrabri zaštitniče svoga otačastva!
Raduj se, mudri razoritelju neprijateljskih napada!
Raduj se, moćni čuvaru bespomoćnih!
Raduj se, slavni pobedioče švedske vojske na obalama nevskim!
Raduj se, čuvaru sigurnosti cele severne strane zemlje ruske!
Raduj se, razoritelju zlih zamki inoverja koje su sa zemljom našom zaratile!
Raduj se, Bogom ukrepljeni utvrditelju zakona pravde!
Raduj se, oslobodioče Pskova, otačastva svete Olge!
Raduj se, primiritelju onih što su mir nenavideli!
Raduj se, jer si bezumlje pometnje u tim danima obuzdao!
Raduj se, mudri predvodniče vojske svoje hristoljubive u svim bitkama!
Raduj se, sveti pravoverni veliki kneže Aleksandre!

Kondak 6.
Kao propovednik krotosti i trpljenja pokazao si se, blaženi Aleksandre, nakon preslavnih pobeda svojih. Zato si dvostruki venac od Cara Hrista dobio, i NJemu sada predstojiš kličući: Aliluja!

Ikos 6.
Zablistao si trpljenjem svojim, blaženi Aleksandre, više nego hrabrošću, jer si ga stekao ugledajući se na Načalnika vere i Savršitelja Isusa, Koji umesto slave kakva mu je dolikovala pretrpe krst. Zbog toga te veličamo i kličemo:
Raduj se, jer si do kraja u podvigu služenja Bogu istrajao!
Raduj se, jer si trpljenje Hristovo podražavao!
Raduj se, jer si zapovest Hristovu o ljubavi prema neprijatelju dobro razumeo!
Raduj se, jer si i prema onima što su pred tobom sagrešili i pokajali se istinsku ljubav pokazao!
Raduj se, jer si u iskušenju od naroda svoga lukavstvo demonsko prepoznao!
Raduj se, jer si mirnim odlaskom svojim iz zemlje zlobu neprijateljsku poništio!
Raduj se, jer si u čitavom životu svom lukavstvo satanino razumeo!
Raduj se, jer si, prema reči Apostola, zlo dobrim uvek pobeđivao!
Raduj se, jer si u zlo vreme pohitao u pomoć Novgorodu što te je ražalostio!
Raduj se, jer si zbog toga vatrenu ljubav naroda svoga zadobio!
Raduj se, jer si Božija poučavanja, bolesti i lišavanja trpeljivo podnosio!
Raduj se, jer si toga radi od Gospoda svetli venac dobio!
Raduj se, sveti pravoverni veliki kneže Aleksandre!

Kondak 7.
Želeći da te obasja svim vrlinama, blaženi Aleksandre, Vladika Hristos prizvao te da služiš ljudima svojim u danima kazne Božije. Ti si trpljenju pridružio smirenje, i zbog toga si uznesen da predstojiš Bogu s pesmom: Aliluja!

Ikos 7.
Divno je bilo videti kako nepobedivi ratnik smireno priklanja glavu svoju pred nevernicima koje Gospod posla na narod Svoj radi greha njegovog. Divno je opomenuti se nepobedivog smirenja tvoga, blaženi Aleksandre, kojim si Gospodu ugodio i narod svoj spasao. Zbog toga ti zahvalno kličemo:
Raduj se, jer si smirenje Gospodnje podražavao!
Raduj se, učitelju poštovanja vlasti od Boga postavljene!
Raduj se, jer si se svakoj gordosti suprotstavio!
Raduj se, podvižniče istinskog poslušanja!
Raduj se, jer si svima nama verni obrazac služenja Bogu!
Raduj se, jer starešine učiš kako da bogougodno narodu svome služe!
Raduj se, jer potčinjene rukovodiš da se po zapovesti Božijoj vlastima pokoravaju!
Raduj se, jer si radi dobra naroda svoga kod bezbožnika išao i njihova iskušenja ništavnima smatrao!
Raduj se, jer se nisi plašio da, prizvavši Boga, kod Batija pođeš, ispunjavajući zapovest njegovu!
Raduj se, jer si mnogo puta na sebe primio strašni odgovor zbog nerazumne pobune naroda svoga!
Raduj se, jer si narod svoj od štetnog opštenja s nevernima ogradio!
Raduj se, jer si u svojoj zemlji hrabrost pradedovsku i predanja otačka sačuvao!
Raduj se, sveti pravoverni veliki kneže Aleksandre!

Kondak 8.
Kao stranac živeo si na zemlji, blaženi Aleksandre, nemajući pokoja u trudu svome i nemajući grada u kojem bi boravio nego posvuda stranstvujući. Toga radi, blaženi, uselio si se u večne obitelji, gde svagda Bogu poješ: Aliluja!

Ikos 8.
Svom dušom posluživši Bogu i čitavim My životom ugodivši, proslavio si se pobožnošću i toga radi kao ispovednik vere pokazao si se, blaženi Aleksandre. Spominjući podvig ispovedanja tvoga, ovako ti kličemo:
Raduj se, jer se zlobe neverničke nisi uplašio!
Raduj se, jer nisi više služio tvari nego Tvorcu!
Raduj se, jer se u domu bezbožničkom nisi suncu i vatri poklonio!
Raduj se, jer si veru svoju u iskušenjima sačuvao!
Raduj se, jer se zapovesti bezbožničkoj nisi pokorio!
Raduj se, jer si nepokolebivi propovednik vere pred nevernicima bio!
Raduj se, jer si se s dvostrukom slavom, zbog ispovedanja svoga, u zemlju svoju vratio!
Raduj se, jer si čitavog života veri otačkoj veran bio!
Raduj se, jer si se od obmane neverničke premudro udaljio!
Raduj se, jer si lukavstvo propovednika lažne vere javno razobličio!
Raduj se, jer si čvrsti zastupnik pravoverja bio!
Raduj se, jer si lažljive reči neprijatelja pravoslavlja zdravom rečju nadvladao!
Raduj se, sveti pravoverni veliki kneže Aleksandre!

Kondak 9.
Vascelog sebe pokorivši Bogu kao sluga dobri i verni, služio si Ga, blaženi Aleksandre, i više se od savremenika svojih za zemlju svoju potrudio, zbog čega si se i udostojio da uđeš u radost Gospoda svoga, Kojem sada predstojiš i sa Angelima poješ: Aliluja!

Ikos 9.
Ni najrečitiji jezik ne bi mogao pohvaliti dela tvoja, blaženi Aleksandre, koja si izvršio, dušu svoju za braću polažući. Smireno se opominjući ovih dela tvojih, sa umilenjem ti pesmu prinosimo, kličući:
Raduj se, iskreni revnitelju bratoljublja hrišćanskog!
Raduj se, jer si Mojsijevu i Pavlovu ljubav prema braći podražavao!
Raduj se, jer si zapovest Hristovu o ljubavi verno ispunio!
Raduj se, jer si i svima nama divni učitelj u ljubavi prema bližnjem!
Raduj se, jer si se više primerom nego rečju pokazao kao pomiritelj braće svoje što se za sticanje nasleđa brinuše!
Raduj se, jer si se o dobru narodnom čitavog života starao!
Raduj se, jer si sveopšti mir tokom života svoga ustrojio!
Raduj se, jer si narod svoj, izbegao zbog straha pred Tatarima, ponovo sabrao!
Raduj se, sirotih i gladnih hranitelju!
Raduj se, moćni zaštitniče sirotih!
Raduj se, jer i sada za sve ožalošćene i nemoćne pred Gospodom predstojiš!
Raduj se, sveti pravoverni veliki kneže Aleksandre!

Kondak 10.
Želeći da dušu svoju spaseš i znajući da se nikakvim podvizima i vrlinama ne može zadobiti spasenje bez ljubavi prema Bogu, stekao si venac vrlina, a TO je ljubav prema Bogu, i NJemu sada predstojiš radosno kličući: Aliluja!

Ikos 10.
Cara nebeskog zavolevši svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom mišlju svojom, prineo si My, blaženi Aleksandre, nakon mnogih prinošenja vere i usrdnosti i samoga sebe na žrtvu živu, svetu i bogougodnu. Zbog toga te veličamo i kličemo:
Raduj se, jer si u životu svome svim bogougodnim delima Boga služio!
Raduj se, jer si monaškim zavetom život svoj krunisao!
Raduj se, jer si mnoge hramove Božije, koje bezbožnici razoriše, obnovio!
Raduj se, jer si zbog blistanja isposničkih podviga svete obitelji podizao!
Raduj se, jer si od mladosti podvizavanje Boga radi zavoleo!
Raduj se, jer si čistom dušom angelski obraz za sebe izabrao!
Raduj se, jer si pred kraj života vascelog sebe Bogu posvetio!
Raduj se, jep si shimu primio i sa novim imenom, Aleksije, svecelosno se Bogu predao!
Raduj se, jer si zavetom devstvenosti čistotu srca svoga pokazao!
Raduj se, jer si zavetom siromaštva uzvišenost srca svoga pokazao!
Raduj se, jer si zavetom poslušanja svoje služenje jedinome Bogu u vekove utvrdio!
Raduj se, jer si kruni mudrog i svetlog kneza monašku nagradu pridružio!
Raduj se, sveti pravoverni veliki kneže Aleksandre!

Kondak 11.
Pogrebno pojanje kraj groba tvoga, blaženi Aleksandre, suzama beše rastvoreno, jer narod tvoj plakaše za tobom, suncem zemlje ruske koje je u podne zašlo, i jecaji prekidahu umilnu pesmu Bogu: Aliluja!

Ikos 11.
Svetlost slave nebeske uskoro te ozari, blaženi Aleksandre, da bi utešila uplakani narod tvoj. Videvši kraj groba tvoga znamenja i čudesa, sinovi ruski dostojno te prizivahu kao molitvenog zastupnika. Spominjući brzo zastupništvo tvoje, kličemo ti:
Raduj se, ugodniče Božiji, koji si na samom pogrebu od Boga proslavljenje dobio!
Raduj se, brzi zastupniče naš, kojega su naši oci u nevoljama i mukama prizivali!
Raduj se, jer si u borbi s Tatarima knezu Dimitriju Donskom u pomoć pritekao!
Raduj se, jer si za kneza Jovana pobedu nad Kazanjcima izmolio!
Raduj se, jer mnogima različita iscelenja daruješ!
Raduj se, jer se slepima molitvom tvojom vid vraća!
Raduj se, jer činiš da hromi, koji grobu tvome pripadaju, ponovo prohodaju!
Raduj se, jer nemoć oduzetih isceljuješ!
Raduj se, jer đavoimanima izbavljenje od demona daješ!
Raduj se, jer beznadežne nadom u spasenje oživljavaš!
Raduj se, jer bezumnima um vraćaš!
Raduj se, jer sa groba tvoga raznolika čudotvorenja ističu!
Raduj se, sveti pravoverni veliki kneže Aleksandre!

Kondak 12.
Poznavši blagodat koja živi u netruležnim moštima tvojim, građani Vladimira s ljubavlju pristupahu svetom kivotu tvom i, s radošću te celivajući, zbog tebe proslaviše Boga Koji proslavlja svetitelje Svoje, i u umilenju My uskliknuše: Aliluja!

Ikos 12.
Pevajući o vrlini i čudesima tvojim, oci naši s radošću u susret pođoše i telo tvoje sveto dopratiše kada su, po želji srca u Bogu počivšeg Petra Prvog, svete mošti tvoje preseljene na novo mesto počinka, u slavni grad svetoga Petra. I mi sada, radujući se zbog nebeske slave tvoje i obitavanja netruležnih moštiju tvojih u bogoizabranom gradu ovom, sa njima ti kličemo:
Raduj se, ruski Josife, na novo mesto počinka preseljeni!
Raduj se, pokrovitelju svih krajeva zemlje ruske!
Raduj se, sigurna tvrđavo Petrovog grada!
Raduj se, njegov u bitkama nebeski zaštitniče!
Raduj se, neprocenjivi ukrase severne prestonice!
Raduj se, jer si slava i tvrđava obiteljima po tebi nazvanim!
Raduj se, jer narodu ruskom zdravlje i spasenje molitvama svojim daješ!
Raduj se, bogomudri učitelju svih koji se u tebe uzdaju!
Raduj se, jer korisnim primerom života svojega monahe kao monah poučavaš!
Raduj se, jer i mirjane, kao onaj koji se u svetu podvizavao, ka vrlinskom žitiju rukovodiš!
Raduj se, jer nam netruležnošću svojom nadu u vaskrsenje daješ!
Raduj se, svih nas u napastima i žalostima branitelju, čuvaru i izbavitelju!
Raduj se, sveti pravoverni veliki kneže Aleksandre!

Kondak 13.
O, sveti pravedni veliki kneže Aleksandre, od pobožnih srca prinosimo ti ovu, makar i nedostojnu, pohvalnu pesmu. Primi je od nas kao usrdnu žrtvu onih srca koja te vole i veličaju sveti pomentvoj. Sačuvaj nas molitvama svojim, sačuvaj zastupništvom tvojim grad svoj i sav narod zemlje ruske da bismo, tiho i bezmetežno življenje proživevši u ovom veku, blaženstvo večno nasledili i udostojili se da sa tobom i svima Svetima uvek pojemo Bogu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

Molitva svetom pravovernom knezu ALEKSANDRU NEVSKOM

Brzi pomoćniče svih koji ti usrdno pritiču i naš topli pred Bogom zastupniče, sveti pravoverni veliki kneže Aleksandre! Pogledaj milostivo na nas nedostojne koji smo bezakonjima svojim sebe nepotrebnima učinili, a sada kivotu tvome pritičemo i iz dubine srca vapijemo: ti si u životu svome zaštitnik i revnitelj pravoslavne vere bio, pa svojim toplim molitvama Bogu i nas nepokolebivo u njoj utvrdi. Veliko služenje na tebe položeno brižljivo si izvršio, pa i nas pouči da uz tvoju pomoć prebivamo u onome na šta smo prizvani. Ti si odagnao od granica ruskih pukove otpadnika koje si pobedio, pa porazi i vidljive i nevidljive neprijatelje koji se protiv nas naoružavaju. Ti si, napustivši truležnu krunu carstva zemaljskog, izabrao bezmetežno življenje i sada, pravedno krunom netruležnom ovenčan na nebesima caruješ, pa i nama, koji te smireno molimo, isprosi življenje smireno i nepomućeno, i tvojim zastupništvom ustroji nam nepokolebivo napredovanje ka Carstvu Nebeskom. Predstojeći sa svima Svetima Prestolu Božijem, moli se za sve pravoslavne hrišćane, da ih Gospod Bog blagodaću Svojom sačuva u miru, zdravlju, dugovečnosti i svakom blagostanju, da bismo uvek veličali i blagosiljali Boga U Trojici Svetoj slavljenoga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.