DELA I POSTUPCI

Poučna priča koja najjasnije objašnjava koliko možemo da pogrešimo kada sudimo o nekome o kome ne znamo ništa. Zato, ne sudite da vam se ne bi sudilo, jer je nemoguće presuđivati o delima i postupcima drugih ljudi.

 

Stariji muškarac je ušao u voz sa svojim 25-ogodišnjim sinom i zauzeli su svoja mesta. Mladi čovek je seo pored prozora.

ne sudite

Čim je voz krenuo, mladić je izbacio ruku kroz prozor, kako bi osetio strujanje vazduha i odjednom je uzbuđeno povikao:

– Tata, vidiš li kako sve drveće ide nazad?!

Stariji muškarac se na to samo osmehnuo.

Pored mladog čoveka je sedeo bračni par. Oni su bili malo zbunjeni time što se 25-ogodišnji mladić ponaša kao malo dete.

Iznenada je mladi čovek ponovo oduševljeno povikao:

– Tata, vidiš jezero i životinje… Oblaci putuju zajedno sa vozom!

Bračni par je i dalje zbunjeno posmatrao čudno ponašanje mladog čoveka u kome njegov otac, reklo bi se, nije nalazio ništa čudno.

Počela je kiša i kapi kiše su dotakle mladićevu ruku. On se ponovo ispunio radošću i zatvorio oči. A potom je uzviknuo:

– Tata, pada kiša, voda me dodiruje! Vidiš li tata?

Želeći da nekako pomogne, bračni par je upitao starijeg muškarca:

– Zbog čega ne odvedete sina na neku kliniku na konsultaciju?

Stariji muškarac je odgovorio:

– Samo što smo izašli sa klinike. Danas je moj sin prvi put u životu dobio vid!

Nemoguće je suditi o delima i postupcima drugih ljudi, nemajući pritom potpuno uvid u sve. Jedino Bog zna sve o svakom čoveku. I zbog toga – ne sudite, da vam se ne sudi!