PLAVO SEME

plavo seme

Dođeš na svet
da živiš, sanjaš, u pamet slažeš,
kao vrabac na ulici.
Velika, prevelika je ova planeta
i sve više luda.
Strašan. Uplašen svet.

Stisneš ga u pesnici,
u pesnici jagoda kleke.
saosećajna i plava.
Kad ruku otvoriš, razdani se,
kad dlan zatvoriš,
u majušnom bobu patuljak se javlja.

Kleka miriše. Potom se iz ruku
skotrlja, padne na kameno tlo.
U zrnu sveta trojica:
Trnova Ružica, vetar, samorog
I kad seme potera,
opet ćemo mi vrapci tu okolo.

PESMA BEGUNICA

Senka je izjutra duga i oštra.
Simetrična sa senkom čoveka
prema kraju dana.
U svitanje pokazuje na crveni zapad,
u smeru jutra gurne uveče.

Dužina i smer su od sunca:
gde i kuda u noćni mir.
Senka je zbunjena ovca,
beži pred svetlošću,
kao da je zver.