PRIVATNA I LITRUGIJSKA

Molitveni proces ne počinje u crkvi, već mnogo ranije. Počinje se sa molitvom kod kuće, pa tek onda u hramu božijem, jer svaka liturgijska, zajednička molitva kreće od pojedinačne lične molitve.

 

Čovek počinje da se moli kod kuće i tek onda ide u crkvu. Ovde molitveni ljudi otkrivaju i nalaze jedan drugog i sami od sebe združuju se u zajedničkom obožavanju i poniznoj prozbi.

sa molitvom kod kuće

Strogo govoreći, pojam „privatne molitve“ koji se obično i uporno upotrebljava u naše vreme, predstavlja nesrećni i zbunjujući pojam. On može dati utisak kao da je u pitanju neka privatna stvar prepuštena izboru svakog pojedinca.

U stvari, ona je neophodna priprema koja omogućava pojedincima da se zbliže i sjedine u jednu zajednicu gde bi mogli izneti svoje zajedničke prozbe kao „jedno srce i jedna duša“. Privatne molitve moraju se držati određenih pravila, gde je malo mesta za improvizaciju.

Naravno, takva molitva je nešto više od obične pripreme. Čak i kad je sam u svojoj sobi, hrišćanin ne bi trebalo da se moli jedino za sebe. Kad god je na kolenima pred Ocem nebeskim, on nije sam. Nebeski Otac nije samo njegov Otac, nego Otac svih nas.

On bi trebalo da bude svestan činjenica da i mnogi drugi takođe kleče u isto vreme pred istim Ocem nebeskim, i svako mora izneti pred Boga više nego samo svoje privatne i lične potrebe ili zahteve, ili jadanja.

Lična molitva po svom opsegu mora da bude katoličanska (saborna), tj. sveobuhvatna, vaseljenska. Srce na molitvi treba da je široko da bi obuhvatilo sve potrebe i tugovanja čitavog čovečanstva koje pati. Jedino u takvom raspoloženju mogu se pojedinci sresti kao „braća“ i „složiti se“ u pogledu stvari koje žele da izmole od Gospoda.

S druge strane, može se reći da je zajednička liturgijska molitva i lična obaveza. Za nju je lično odgovoran svako koji želi da učestvuje u zajednici spasenih. Ovaj liturgijski, opšti karakter svakog hrišćanskog bogosluženja i molitve već je naglasio sv. Kiprijan Kartaginski u svom divnom tumačenju Očenaša. Svi hrišćani bi trebalo da redovno čitaju ovo tumačenje.