U POSTMODERNOM SVETU

u postmodernom svetu

Navodno u postmodernom
svetu u kom živimo,
ništa ne zavisi od Gospoda Boga,
Gospod Bog navodno nema više
uticaja baš ni na šta,
tek tu i tamo na vremenske prilike,

polovina je februara, međutim,
sunce greje
kao ludo, besomučno,
raskopčavam jaknu, skidam
kapu, na kružnom toku De Gola
prolazim kraj ižđikale palme,
pitam se
da li zaista Gospod Bog
gospodari tek tu i tamo
vremenskim prilikama, jer se upravo
može reći da čak ni
vremenske prilike više ne zavise od njega;

a možda Gospod Bog pravi
takav rusvaj s vremenom
da bi nam dao do znanja
da sve i dalje zavisi
od njega i ako mu se prohte,
naručiće nam juli u februaru.

ŽIVIŠ

Jedan od onih dana,
kad živiš,
a ko da ne živiš,
živiš iz zaleta,
iz navike.

Nekakvi razgovori,
neznano s kim,
nekakvi telefonski pozivi,
neznano čiji,
sve nekakvo,
tobož dešavanja,
u suštini
prividi života,
ali i to je
život.

Vreme leti,
večnost čeka,
neka leti,
neka čeka.

S poljskog prevela Milica Markić