Podeli dobar sadržaj sa prijateljima:

O POZNATOJ TVRĐAVI

U najznačajnije znamenitosti italijanske prestonice svakako spada Flavijev amfiteatar, poznatiji kao Koloseum. Određene zanimljivosti o ovom zdanju čine ga još impozantnijim.

 

Flavijev amfiteatar, odnosno Koloseum, verovatno je najpoznatiji simbol italijanskog glavnog grada Rima.

zanimljivosti o koloseumu

Godine 2007. proglašen je za jedno od sedam novih svetskih čuda, a u nastavku pročitajte pet zanimljivih činjenica o ovom mestu koje godišnje poseti oko četiri miliona turista.

1. Koloseum, jedan od najlepših primera rimske arhitekture, bio je i ostao najveći amfiteatar ikada izgrađen. Njegova gradnja započeta je 72. godine, za vreme cara Vespazijana, a dovršena desetak godina kasnije za vreme vladavine njegovog sina Tita. Mogao je da primi 50.000 gledalaca (prema podacima iz 354. godine oko 87.000), koji su gledali borbe gladijatora protiv životinja i ostale predstave. Borbe između žena bile su predstavljane kao poseban događaj, jer su se događale jako retko.

2. Amfiteatar je izgrađen u eliptičnom obliku, sa sedištima koja se koso spuštaju prema areni i koja su odražavala strogo određenu hijerarhiju rimskog društva. Tako su, primera radi, senatori sedeli na donjem nivou, kako bi što bolje videli šta se dešava, dok su žene, robovi i oni najsiromašniji mogli da posmatraju akciju samo sa zadnjih sedišta.

3. Smatra se da je više od milion životinja umrlo u borbama u areni – slonovi, lavovi, krokodili, žirafe, nilski konji i mnoge druge životinje koje su dovođene sa svih strana sveta.

4. Kao što je to i danas slučaj na stadionima, gledaoci su i u ono vreme imali uobičajene uzvike od kojih je svaki označavao neki od ključnih momenata u areni (Uri, vinciri, verberari, ferroque necari – Biti spaljen, vezan, udaran i umreti od čelika; Ave Caesar, morituri te salutant – Ave Cezare, pozdravljaju te oni koji će umreti, Habet, hoc habet – Gotov je, gotov je i tako dalje).

5. Poslednje borbe u Koloseumu održane su u 5. i 6. veku nove ere, a nakon pada Rimskog carstva, bio je zapušten i usled različitih razloga (zemljotresi, poplave, požari, snegovi…) pretrpeo je veliku štetu. To je kulminiralo u 15. veku, kada je kamen korišćen za njegovu gradnju služio kao građevinski materijal prilikom izgradnje drugih rimskih spomenika, sve dok ga papa Benedikt XIV 1780. godine nije proglasio svetim mestom.

Podeli dobar sadržaj sa prijateljima: