BANANA JE KRIVA

banana je kriva

Sveto pismo novog veka
o početku i kraju sveta
na jednom listu. Istorija,
čvrsto vezana, istina okovana
u zlatni obrez. Na jednom listu.
Ni leve ni desne strane,
konačna sredina,
čista jednina.
Kraj početka, početak kraja,
izvorni greh napinje bela jedra:
svaki dobar nos je lakih nogu
i slepi miš je dobrih zuba.
o samo napred, o samo napred, moralu!
Ko još nije na pravom mestu?
Uloga je važna, moć ima čovek,
ko je trava, gnječena je.
Istorija je dom vina,
pseća radost, večita igra,
tome nagrada, a tome krivda,
svet se vrti kao banana.

Kome zemlja nije majka? Prošlost
jednoga pritiska, drugoga uznemiri.
Onaj ispod više dahće nego što diše,
dakle uživa. Onaj gore naglo izjavljuje
dok u znoju svog lica vlada:
odgovornost je užasna muka!
Ne dolaziš do vlasti bez teške savesti,
i nigde opstanka, ništa zahvalnosti.
Sredina uz hleb živi i svega se boji.
A šta kaže pamćenje?
Verni žive na ulici
a krivi su večni.
Svet nije okrugao, nije aspirin.
Svet je kriv. Kao banana.