PREZIR PREMA SVEMU

Totalitarizam čini mogućim to da ljudi prestaju da budu informisani. Kako možete imati mišljenje o nečemu ako niste informisani, pita se značajna nemačka teoretičarka politike Hana Arent.

 

Ovo je odeljak iz razgovora Hane Arent s francuskim piscem Rožeom Ererom 1974. godine.

totalitarizam

Totalitarizam

Totalitarizam počinje s prezirom prema onom što imate. Sledeći korak je misao: “Stvari moraju da se promene – nema veze kako. Sve je bolje od onog što imamo”.

Totalitarni vladari organizuju ovu vrstu masovnog sentimenta, i organizujući ga oni ga artikulišu, i artikulišući ga na neki način teraju ljude da ga vole. Ljudima je nekad govoreno ne ubij; i oni nisu ubijali. Sada im je rečeno ubij; i mada misle da je to veoma loše, oni to čine zato što je to sada dio prihvatljivog koda ponašanja. Oni nauče koga ubiti i kako ubiti i kako da to rade zajednički.

Ovo je često pominjani Gleichschaltung – proces koordinacije. Vi ste koordinisani ne sa moćnima, već sa svojim susedom – koordinisani ste sa većinom. Ali umesto da komunicirate s drugima, vi ste sad zalepljeni za njega. I naravno, osećate se fantastično. Totalitarizam budi vrlo opasne emocionalne potrebe u ljudima koji žive u potpunoj izolaciji i u strahu jedni od drugih.

Laži

U trenutku kada više nemamo slobodnu štampu, sve se može desiti. Totalitarizam ili bilo koju vrstu diktature čini mogućim to da ljudi prestaju da budu informisani; kako možete imati mišljenje o nečemu ako niste informisani?

Ako vam svako stalno laže, posledica nije ta da verujete lažima, već da zapravo niko više ne veruje ni u šta. Ovo je zato što laži po svojoj suštini moraju da se menjaju, i vlada koja laže mora stalno iznova da piše svoju istoriju.

Tako dobijate ne samo jednu laž – s kojom ćete živeti do kraja života – već dobijate ogroman broj laži, u zavisnosti od toga kako politički vetar duva. I narod koji ne može više ničemu verovati ne može da se odluči. Njemu nije uskraćen samo kapacitet za bilo kakvu akciju, već takođe i kapacitet da misli i sudi. I s takvim narodom onda možete da radite šta hoćete.