MISTIKA TAVANA

mistika tavana

Nagomilane stvari, nepotrebni suveniri,
u tavanskoj paučini čuvaju uspomenu
na mudrost cenkanja, na pazarni ushit.

Lakovanim sjajem blistaše na uličnoj tezgi,
mameći poglede večernje promenade,
u nevelikom orijentalnom gradu.

Pohvalu lepoti iskaše iz vitrine,
pa sa visoke police hodnika – ćilibarskim
očima razgrtaše tminu spavaće odaje.

Iskustvo tri sveta sada pohranjuju:
tvorčevu kaplju kad dleto načne kožu
i nežnost šmirgle na tamnoj svojoj puti.

U drugom znanju – sećanje na grube dodire,
nabusite dokone gospode,
zveket novca u nepristojnoj ponudi.

Modernost ih uznese u žižljivu građu –
kontejnerski slute košmar,
treće iskustvo pred buvlju pijacu.