BOLJA POLOVINA SVETA

Poklonimo se svetim majkama i ženama srpskim i pomolimo se sa blogodarnošću Gospodu Bogu, kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović. Položaj žene kod pravoslavaca ravnopravan je sa muškarcem.

 

Hrišćanstvo vidi ženu ravnopravnom potpuno sa muškarcem.

položaj žene

Bog je stvorio ženu od rebra čovekovog, ne iz kostiju stopala da je čovek gazi, niti iz lobanje čovekove da žena komanduje čoveku, već iz rebra koje se nalazi blizu čovekovog srca, da budu jednaki, da žive u srdačnoj ljubavi i jednakosti u savršenoj slozi.

Setimo se reči mudrog Vladike Svetog Nikolaja gde kaže: „Žene su u Hrišćanstvu i njegovoj Crkvi nešto što uvek miomiriše. Moramo priznati bolja su polovina sveta.“

Rad je sa njima uvek zahvalniji, spremnije su primiti milosrdnu poruku i mudrost Jevanđelja, zatim ovaj duhovni gorostas veliki svetitelj Srpske pravoslavne crkve i čitave vaseljene kaže: „one su hrišćanstvo ispunile samarjanstvom i ljubavlju. Kao žene i majke, kao nosioci porodične misli i kućnog života, imaju više uticaja na duhovno formiranje budućih pokolenja i naraštaja. U samoj prirodi im je da se više žrtvuju i više vole.“

Zatim sveti Vladika rasuđuje: „Fizički su zavisnije i slabije od muškaraca i zato osećaju veću potrebu za Bogom. Sve one „male Marije“ koje su „bolji deo izabrale“ u Crkvi su uvek bile duhovne mironosice i zato na njih se Crkva oslanja i računa, njima propoveda Hrista i njih privodi Gospodu onim Njegovim čuvenim rečima: „Što ometate ženu? Ona učini dobro delo na meni“. (Mt. 26,10)

Zato braćo, kako nas uči svetitelj Božji, sveti Vladika Nikolaj (Velimirović), poklonimo se svetim majkama i ženama srpskim, i pomolimo se sa blogodarnošću Gospodu Bogu:

„O, Svevišnji Gospode, Bože, hvala Ti što si darovao srpskom narodu takve i tolike matere, koje ostadoše verne zakonu Tvome. Uvedi ih, Gospode, u Carstvo Tvoje večno, tamo gde se u višnjoj i večnoj Srbiji sija lik Svetoga Save i Svete Petke srpske, i Duhom Tvojim Svetim, Gospode blagi, ispuni, osnaži i upravi sadašnje i buduće majke, ovoga Tvoga krstonosnog pokolenja, koje će Tebi služiti i Tobom se proslavljati. I pomozi nam, Oče naš nebesni, da se i mi, kao deca Tvoja, vežemo uz Tebe ljubavlju dece prema roditelju svome, a Ti se veži uz nas ljubavlju roditelja prema deci svojoj, da Ti budeš naš i mi Tvoji, na vek veka. Amin.”

Zapisao sveštenik Nenad V. Andrić, Valjevo