POSVEĆIVANJE U POTPUNOSTI

Vaspitavanje i obrazovanje su u poslednjih nekoliko decenija potpuno obezvređeni. Ljudska solidarnost sve je manja, a ljudi otuđeniji. To sve ima velike veze sa sistemom obrazovanja koji je zakazao. Međutim, individualno vaspitavanje dece je nešto o čemu i te kako treba voditi računa.

 

Da bi deca izrasla u dobre ljude,  potrebno je potpuno im se posvetiti. Od toga kako se prema njima ophodimo u kući, do toga šta uče na ulici, kako filtriraju podatke koje skupljaju, koliko vremena provode na internetu. Bilo bi lepo kada bi postojao univerzalni kodeks po kome bi se deca vaspitavala.

Međutim, brojne su razlike među decom, kao i među ljudima, pa je zbog toga potrebno pratiti njihove afinitete, želje, ali i mogućnosti. Da se, na početku, razumemo, ovo nije nikakav ultimativni vodič za vaspitavanje dece, već jedan niz preporuka, koji će vam pomoći da decu usmerite na dobar put.

Sport za negu duha i tela

Deca od treće godine, nadalje, postaju hiperaktivna i potrebno je tu energiju nekuda usmeriti. Da se energija ne bi „osipala u prazno“ veoma je važno decu usmeravati na zdrave navike. Pod tim se podrazumeva da deca neguju zdrav duh i zdrave navike. Sport je, stoga, veoma dobro rešenje. Individualni sportovi poput plivanja, borilačkih sportova ili gimnastike su dobri za razvoj ličnosti. S druge strane, kolektivni sportovi predstavljaju način da se deca afirmišu u timskom radu i nauče da dele i dobro i zlo. Timski duh je i te kako važan, a naučiti decu da dele vrednosti je sigurno najveći uspeh u vaspitavanju.

Jezici, vanvremenska vrednost

Koliko jezika znaš, toliko vrediš je stara izreka koja u današnje vreme, reklo bi se, vredi još više. Škole jezika imaju početne kurseve, pa će deca vrlo lako osim maternjeg jezika učiti i druge jezike. Škole engleskog jezika su važne kako bi se naučio taj novi vavilonski rečnik, savremenog doba. Na engleskom jeziku se sporazumeva čitav svet, ali pored njega vredi znati još neki. Ako dete ne ugušite sopstvenim ambicijama, nego ga pustite da istražuje po stranim jezicima, to će i te kako da ga izgradi kao ličnost. Deca do sedme godine lakše upijaju jezike, pa nemojte da se plašite ukoliko u isto vreme govori i na maternjem i na nekom stranom jeziku. To je prednost, a ne mana. Maternji svakako neće zaboraviti.

Igra je za decu

Nikako nemojte uskraćivati deci vreme za igru. Čak i ukoliko je u pitanju igranje igrica, dozvolite im da se igraju. Ipak, budite oprezni i obazrivi, pa to vreme kontrolišite, kako deca ne bi potpuno zalutala u virtuelni svet. Deca će sama otkrivati nove modele igranja, a istovremeno igranje fudbala na računaru i na ulici je logična posledica vremena u kome živimo. I sami smo, priznaćete, robovi novih tehnologija, pa zašto bismo ih onda uskraćivali deci. Na vama je samo da dete profilišete, prateći njegovu želju.

Zapamtite jednu važnu istinu, a to je da su deca ljudi. Prema njima se treba ophoditi sa punim poštovanjem i sa stavom. Deca neće zaboraviti loš odnos prema njima, čak ni kada porastu, pa ukoliko želite da vas poštuju, poštujte i vi njih.