ŽAR PTICA

žar ptica

Zanosni ples
Svetlosti i senke
Naše sopstvene
Mašte
Podmukle ptice
Pev
Vatrenog oka
Sev
Krv se pretvori u
Žar
Šta čekamo?
Ulovimo pticu
Ostvarimo san!
Al’ razum se pobuni
Mrak se razdani:
Kako ćeš zadržati
Lepotu njenu
U sjajnom letu
I krila lepetu?
A san je san
U magli skriven
Nejasan!

BOGORODICI

Velika Majko
Božjeg Sina
Spasa našeg
Roditeljko
Uvek i svuda
Ja znam
Ruka mi
Tvoja
Vrata
Otključa
I kad
Besputnim
Stazama
Krenem
Pa me
U hodu
Uhvati
Tamnina
I pomislim
U strahu
Da videla
Nema

I kad
U besu
Omrknem
I nesan
Me ophrva

Iznenada
Ti se
Javiš
Kao
Blesak munje
Na mostu
Između
Jave i sna
Belinom
Svojom
Sagoriš
Strasti

Obasjaš
Milost

ROĐENJE BOŽJE

Tvoj dolazak
U zimu pada
Onda kad zgasne
I poslednja nada
Kad svetom samo
Crna belina
Vlada
U vreme
Kad je godina
Još sasvim mlada
Postaješ pastir
Malenog stada.
I od tada, od tada
Manje je bola i jada
Rađa se nada
Da Bog
Hoće milost da da

IDENTITET

Sad više
Ne znam
Ko sam
Ja
Do malopre
Činilo se
Da je spoznaja
Tu
Sasvim blizu
Sad više
Nisam sigurna
U to
Da li sam
Ja
Ona koju
Dobro znam
Ili sam
Ja
Neko drugi
Koga
Ne poznajem
Dovoljno
Osećaj
Da sam
Uvek kriva
Ne da mi
Mira
Crpe mi
Snagu
Jesam li
Kriva
Ili
Prava
Ili sam
I jedno
I drugo
Simon
Iz Kirine
Koji pod
Teretom
Krsta
Polako
Prepoznaje
Hrista