PLAĆANJE IDEJA

Projektno finansiranje nije nikakva novina. Budžeti svetskog novca nalaze se na različitim gomilama, a umeti iskoristiti način da sa te gomile uzmete neki dinar, kako biste u delo sproveli neku svoju vrednu ideju, nije ništa što treba smatrati tabuom.

 

Ipak, nedovoljno znanja na tu temu, dovodi mnoge ljude u zabludu. Pisanje projekata je raspadom Jugoslavije postalo način da se preživi, a izvlačenje novca od stranih fondova, u propagandne svrhe, oni kojima je to koristilo, nazivali su stranim plaćeništvom.

Šta to treba da čini dobar projekat, kako doći od ideje do realizacije, ukratko ćemo probati da demistifikujemo. I da, ponekad je potrebno konsultovati sudskog tumača za engleski jezik, jer poneku dokumentaciju treba prevesti na univerzalni jezik. Sudski tumač za engleski jezik dobro će vam doći kada su u pitanju fonderi iz Amerike ili Evrope.

Počnite od ideje

Početi od ideje lako je reći. Međutim, ideju treba tako dobro iskristalisati da u svakom trenutku imate odgovor na pitanje zašto nešto želite i kako ćete to uraditi. To, na jednoj strani, predstavlja osnovni sažetak projekta, nakon kog ćete razviti čitavu ideju. Ideja projekta je i prva glava o kojoj ćete, razvijajući je, dalje doći do novih zaključaka.

Cilj projekta

Ciljevi projekta treba da budu ono što ćete prognozirati da ćete uraditi. Opšti cilj je uglavnom zamšljen metafizički i do njega se ne stiža baš lako. Za razliku od njega, specifični ciljevi treba da budu definisani tako da mogu biti ostvarivi. U korektno napisanom projektu, dva specifična cilja su dovoljna da se dođe do daljeg konkretizovanja priče. U njima ćete reći kakvu će promenu vaš projekat doneti.

Aktivnosti i indikatori

Možda najbolje razvijanje bilo koje projektne ideje nastaje onda kada se pozabavite načinima da novac koji dobijete sprovedete u realizaciju. Do cilja projekta dolazi se aktivnostima koje se sprovode tokom trajanja projekta. Da bi se se neke aktivnosti sprovele, projekat treba da napišete tako da svaku aktivnost prati i budžet planiran za to.

Aktivnosti se mogu biti raznovrsnog karaktera, od kampanja javnog zagovaranja, do javnih skupova, izložbi, druženja, seminara. Opravdati sav novac na kraju, uz postizanje određenih rezultata, je jedan od uspešnih pokazatelja da je projekat sproveden kako treba. Da stvar ne bi bila tek takva da novac dobijate ni za šta, morate predvideti indikatore. Za svaku aktivnost, poželjno je predvideti indikatore koji će biti proverljivi. Na taj način moći ćete da kada o projektu izveštavate, kažete sve segmente onoga što ste učinili.

Društveni uticaj bilo kog projekta, ma iz koje da je sfere, nešto je što se očekuje. Tome se teži, a do toga se kontinuirano dolazi. Bilo da se bavite medijima, zaštitom životne sredine, mladima, bezbednošću, umetnošću, mustra je ista.

Potrebno je pratiti konkurse i aplicirati. Ukoliko projekat prođe, kako se u žargonu kaže, neophodno je da uposlite nekoga ko se razume u administraciju, kako biste lakše rešili sve probleme koji se u finansijskom smislu mogu javiti.

Tako ćete prevenirati sve probleme koji se mogu desiti. Najgore od svega jeste da novac ne potrošite i ne sprovedete svoju ideju. Zbog toga, mudro sa administracijom.