MERENJE TERETA

merenje tereta

Izmerite ovo, pa koliko bude,
neka bude.
Koliko izdrže kapljice –
kap rose, kap kiše, kap znoja,
kap mokraće, kap krvi…
Plač sve to već sadrži.

Izmerite ovo plakanje,
izmerite jecanje koje trese telo,
izmerite tišinu, ona traži
duboku rupu u zemlji,
svoje skrovito mesto.
Izmerite reči kao da sam
na saslušanju.
Izmerite samo odgovore.

Izmerite ovo kao da je
moja duša. Pažljivo,
da saznam koliko je ima.
Nju još niko nije video,
pa ni ja. Izmerite
njenu nevidljivost.

Izmerite bore na mom čelu,
njihove dubine kad se zatalasaju,
izmerite zabrinutost
kad se razbistri. Pogledajte
skazaljke šta pokazuju
i ono između njihovog treperenja.

Trpeću kao kamen, ćuteći,
jačajući svoje postojanje,
malen, da lakše stanem u šake,
da bi se skuplje
žrtvovao.

Možda je to već nečija glava,
zamišljena, čije su se misli
tako stvrdnule da su se
okamenile.
I svejedno im je
čiji će ih udarac
razbiti, u koju će
daljinu pasti.
čije će ih stope
zgaziti, u zemlju.