2D I 3D ORTOPAN

Zdravlje zuba je od suštinskog značaja. Da bi čitav organizam funkcionisao kako treba, zubi moraju da budu dobri. Oštećenja na zubima mogu da naprave velike probleme, a prevencija je u suštini osnovni korak ka zdravlju.

 

Druga važna stvar jesu redovne kontrole i redovne sanacije problema. Kako bi se zahvati na zubima izvršili, bilo da je reč o mostovima, ugradnji implanata, protetici, potrebno je napraviti snimak. Zubi se snimaju na više načina, pa postoji 2d ortopanski snimak, kao i 3d snimanje zuba.

Druga važna stvar jesu redovne kontrole i redovne sanacije problema. Kako bi se zahvati na zubima izvršili, bilo da je reč o mostovima, ugradnji implanata, protetici, potrebno je napraviti snimak. Zubi se snimaju na više načina, a postoji 2d ortopanski snimak, kao i 3d snimanje zuba.

Zašto snimamo zube?

Zubi se snimaju kako bi se uklonile nedoumice vezane za oralno zdravlje, počev od pozicije i oblika zuba, do toga kako su postavljeni koreni, da li se vađenjem ili korekcijom može napraviti neki veći problem.

Savremena medicina je upriličila to da se danas veoma lako može videti čitava vilica, a da pritom ne postoji nikakav rizik po zdravlje. Postavljanje dijagnoze je prvi korak ka izlečenju, a da bi se postavila dijagnoza, veoma je važno imati stvarni uvid u stanje i smanjiti mogućnost rizika.

Trajanje snimanja?

Iako danas vreme ima cenu, i zaista je važno kako ga rasporedimo, ne bi trebalo da kalkulišemo sa tim kada je u pitanju zdravlje. Snimanje zuba traje svega nekoliko minuta, a kada je reč čak i o nekim zahtevnijim snimcima, trajanje je do desetak minuta. T je u poređenju sa onim koliko možete da izgubite ukoliko ne lečite zube – ništa.

Često je i pitanje da li je snimanje zuba štetno. Danas je tehnologija toliko uznapredovala, da je štetnost i negativni efekat zračenja, gotovo spušten na nulu.

Ortopanski snimci izrađuju se kako bi se uklonila bojazan od bolesti. Ortopanski snimak prikazuje u dvodimenzionalnom prostoru čitavu vilicu.

3d snimci

Za razliku od njega postoji i 3d snimanje, koje se radi kada je potrebno utvrditi stanje pre neke intervencije. Najčešće se 3d snimak radi prilikom protetičkih intervencija, kada je potrebno dodati kost za ugradnju implanta, ali i kako bi se videli koreni umnjaka, smer i zdravstveno stanje.

Razlika između 2d i 3d snimka može se ilustrativno predstaviti kao razlika između 2d i 3d igrice. Naime, na 3d snimku vide se i oni delovi vilice koji se ne mogu predstaviti običnim rendgendskim snimkom.

Kolike su cene?

Cene snimanja zuba, veoma često variraju od ordinacije do ordinacije. Ipak, dvodimenzionalno snimanje zuba, može se reći, nešto je jeftinije. 2d tehnologija je i jednostavnija, pa to može biti razlog razlike u ceni. Cena je između 400 dinara i 1500 dinara, a može se uraditi u mnogim ordinacijama. Za razliku od nje, zbog komplikovanosti procesa snimanja, ali i zbog razlike u samom snimku, cene 3d snimka su od 30 do 50 eura.

Snimanje zuba, kada je u pitanju ugradnja implanata je veoma važna. Dešava se da gornja kost u vilici nema dovoljnu „dubinu“ pa je potrebno dograditi je kostima iz drugog dela tela. Taj proces naziva se sinus lift, a ugradnja kosti u sinus mora da bude vođena isključivo 3d pregledom čitave duplje. Ovo je rutinska operacija, ali bi eventualne komplikacije mogle da naprave razne probleme. Zato ne ignorišite snimke, kada vam ih zubari preporuče.