AUTOPORTRET

autoportret

On želi biti
okrutan starac,
nasilan starac
tako tup, tako okrutan
kao praznina oko njega,

On ne želi praviti ustupak,
niti da ikad bude fin
prema nekome. Samo zao,
i odlučan u svom svirepom,
svom konačnom odbijanju baš svega.

Isprobao je onu ljupku,
onu nežnu, onu „o,
hajde da se držimo za ruke“
i bilo je grozno,
glupo, okrutno nedosledno.

Sada će stati na svoje
Noge koje se skraćuju.
Njegove ruke, koža,
Sa svakim danom postaju sve smežuranije. I
on voli, ali i mrzi podjednako.

BRAK

Prvi pratilac
kog joj je on dao
bio je zlatni
venčani prsten.

Drugi – kasno noću
probudivši se,
oslonio se na lakat,
i poljubio je.

Sa trećim i poslednjim –
umro je
odustao od ljubavi
i živeo sa njom.

NEGDE

Galopirajuća skupina internata
kao kuća koju sam mogao da platim
da jedne večeri u nju ušetam
baš kad je pao mrak.

Unutra tmina, sveća
koja gori sama od sebe, s tavana
začula se jeka, zvezde
su me uznele u zrak.

Izvana, mora da je delovalo
kao čudo da je unutra to
bio onaj kog sam ja
u tmini gledao.