SLUČAJ FRANAK

Problem koji izazivaju krediti u švajcarcima muči građane širom Evrope, a ne samo kod nas. Na koje su sve načine pojedine zemlje starog kontinenta rešile sudskim putem višegodišnju agoniju svojih državljana?

 

Kruže glasine o presudama u drugim zemljama vezano za valutnu klauzulu CHF, u kojima se izriče to da svi imaju rešeno ovo pitanje osim Hrvatske i Srbije. Ovakva izjava je notorna neistina!

krediti u švajcarcima

U Mađarskoj je bilo 500.000 takvih kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i sanacija tih kredita koštala je oko 9 milijardi evra.

U Hrvatskoj je ima oko 100.000 takvih kredita, a u Srbiji ima manje od 19.000 kredita u CHF.

Fakti su sledeći:

FRANCUSKA
Utvrđeno je da je jedna jedina banka ugovarala takve kredite, da je valutna klauzula CHF ništavna i banka je kazneno gonjena zbog toga. Ne znam na koji način su dužnici obeštećeni, pa o tome ne mogu ništa niti napisati.

NEMAČKA
Jedna pravna osoba je dobila sudski spor i utvrđeno je da se kredit mora reobračunati kao da je bio euro kredit.

AUSTRIJA
Znam za jedan slučaj ništavnog CHF ugovora za jednu tursku porodicu, o čemu je Udruga Franak izveštavala javnost.

SLOVENIJA
U Sloveniji trenutno vlada velika neizvesnost oko ništavnosti CHF ugovora. Postoje presude Vrhovnoga suda da se sve vraća na prvi stepen,a postoje i presude istoga suda u korist banaka. O tome će na kraju kod njih odlučiti Ustavni sud. Zasad je neizvesno.

MAĐARSKA
Nije mi poznato da je neki CHF ugovor u Mađarskoj ništavan, moguće je da je slučaj Kasler (Sud EU, C-26/13) završio ništavnošću ugovora zbog razlike prodajni kupovni tečaj, a ne zbog same valutne klauzule kao takve. No, nisam siguran, samo sam čuo da je njegov ugovor ništavan.

SRBIJA
U zadnje vreme počelo se presuđivati da su ništavne valuta CHF i promenljiva kamatna stopa, po uzoru na našu kolektivnu sudsku presudu. Mislim da je naš slučaj franak itekako uticao na tu promenu smera u Srbiji gdje donedavno nije prolazila ništavnost valutne klauzule CHF. Izgleda da kod njih polako to ide u smeru ništavne valutne klauzule CHF i PKS, dok se odbija ništavnost ugovora.

RUMUNIJA
Postoje pravomoćne presude da je ništavna valutna klauzula CHF, ali postoje i negativne pravomoćne presude, slično kao u Sloveniji.

GRČKA
Postoji nekoliko kolektivnih presuda vrlo sličnih kolektivnoj presudi u Republici Hrvatskoj, pa smo s te strane mi i Grci najsličniji, ali bih se usudio reći da smo mi i Grci najdalje i dogurali, jer i jedni, i drugi imamo KOLEKTIVNU presudu koja je temelj za privatne tužbe, čime je jako olakšano svakome pojedincu da dobije presudu u svoju korist.

Toliko o mitovima na temelju argumenata i istine!

Tekst preuzet sa FB