MISLITI NA TEBE

misliti na tebe

Na tebe misliti
i biti nesrećan?
Kako to?

Moći misliti
nije nesreća
i moći misliti
na tebe:
na tebe
kakva jesi
na tebe
kako se krećeš
na tvoj glas
na tvoje oči
na tebe
kako postojiš –
gde tu
za pravu nesreću
(kakvu je ja
poznajem
i kakvu ona mene zna)
još ima prostora
ili teskobe?

KAKO BI TE TREBALO LJUBITI

Kad te ljubim
nisu to samo tvoja usta
nije to samo tvoj pupak
nije to samo tvoje krilo
koje ljubim
Ja ljubim i tvoja pitanja
i tvoje želje
ja ljubim tvoja razmišljanja
tvoje sumnje
i tvoju hrabrost

tvoju ljubav za mene
i tvoju slobodu od mene
tvoje stopalo
koje je ovamo došlo
i koje će ponovo otići
ja te ljubim
takvu kakva jesi
i kakva ćeš biti
sutra i kasnije
i kada moje vreme prođe

ŠTA DONOSI MIR

Uvek sam verovao
da sreća
donosi mir

Ali nesreća
donosi
mnogo dublji mir

Bdim
kao da spavam
bez sna

Dišem
kao da stvarno ne bih
morao disati

Umoran sam
kao da bih
samo od spavanja
bio umoran

NUŽNA PITANJA

Težina
straha
Dužina i širina
ljubavi
Boja
čežnje
u senci
i na suncu

Koliko kamenja
mora da se proguta
kao kazna
za
sreću
i koliko duboko
mora da se kopa
dok njiva
med i mleko
ne rodi