UČENJE O VINU

Nalazi dve odvojene naučne studije pokazuju da je obuka za somelijera jedan od načina da um duže ostane zdrav i vitalan.

 

Samo dva meseca obuke za somelijera dovoljno je da u prepoznavanju i pamćenju ukusa i aroma budete natprosečno dobri.

obuka za somelijera

Ovaj nalaz, ma koliko bio zanimljiv za sve ljude koji pomišljaju da počnu da sistematično uče o vinu, samo je deo velike istraživačke slagalice: naučnici su već dugi niz godina veoma zainteresovani za način na koji ozbiljno učenje o aromama i ukusima utiče na mozak.

Najnovije istraživanje sproveli su naučnici sa Univerziteta u Kvebeku, a baza za sakupljanje podataka sastojala se od 25 učenika somelijerskih škola i 29 pripadnika kontrolne grupe, koji nemaju nikakvo fomalno vinsko obrazovanje. Obema grupama dat je zadatak da identifikuju spektar uobičajenih vinskih aroma, i pokazalo se da su budući somelijeri već posle 60 dana bili dramatično bolji od pripadnika kontrolne grupe u prepoznavanju i pamćenju aroma i ukusa.

U jednom, nešto starijem istraživanju, sprovedenom tokom 2016. godine u Centru za moždano zdravlje u Las Vegasu, utvrđeno je i da visoka specijalizacija u somelijerskom poslu dovodi i do vidljivih fizičkih promena u mozgu. Studija je obuhvatila 13 nosilaca titule Master Sommelier, i skeniranje njihovog mozga pokazalo je da je njihov entorinalni kortekst, deo mozga odgovoran za sećanje koji prvi strada pri pojavi Alchajmerove bolesti, fizički veći nego kod prosečnog čoveka.

– Odlučili smo se za nosioce titule MA zato što su oni eksperti za vino, a samim tim i za mirise – rekla je neurolog Sara Benks, vođa tima koji je sproveo ovo istraživanje.

Rezultati do kojih je došao njen tim pokazali su da specijalizovana somelijerska obuka dovodi do toga da se mozak brzo razvija i u zrelom životnom dobu.

– Ovo je važan nalaz, jer oblasti mozga koje istražujemo prve stradaju od mnogih neurodegenerativnih bolesti – rekla je Benks.

Zaključak obe studije je jednostavan i jasan: učenje o vinima, kao i svaka druga veština koja zahteva jaku moždanu stimulaciju i vežbanje pamćenja, dramatično jača mozak i na mnogo načina pomaže da duže ostanemo mladi i zdravi.

Izvor: Vinoifino.rs