NASEOBINA NA VODI

Projekat pod nazivom „Oceanix City“ je plutajući grad za 10.000 stanovnika, nastao u okviru programa UN-Habitat „New Urban Agenda“ koji predstavlja zajedničku viziju za bolju i održiviju budućnost.

 

Svedoci smo toga da se u poslednjih par godina pojavio veliki broj plutajućih arhitektonskih projekata. Kompanije se utrkuju na svetskom nivou koja će imati originalniji i obimniji projekat pa su sa tim u vezi kreirani celokupni gradovi na vodi – kao što je npr. Grad plutajućih piramida ili Grad koji obnavlja životnu sredinu, kao i naselja i kuće na vodi.

plutajući grad

Jedna od kompanija koja ima iskustva u projektovanju plutajućih objekata je i Bjarke Ingels Group. BIG je u saradnji sa neprofitnom organizacijom Oceanix i MIT-ovim Centrom za okeansko inženjerstvo predstavila ambiciozni koncept plutajućeg grada za 10.000 stanovnika. Projekat pod nazivom „Oceanix City“ nastao je u okviru programa UN-Habitat „New Urban Agenda“ koja predstavlja zajedničku viziju za bolju i održiviju budućnost. Urbanizacija može biti moćno sredstvo za održivi razvoj ako je dobro planirana i vođena.

Podsticaj koji stoji iza ovog projekta UN je stalna zabrinutost zbog porasta nivoa mora i klimatskih promena. Predviđanja kažu da će do 2050. godine oko 90% najvećih svetskih gradova biti izloženo porastu mora i da će većina obalnih gradova biti pogođena erozijom i poplavama, što će uzrokovati migraciju stanovništva i uništavanje infrastrukture.

Planirano je da projekat „Oceanix City“ zauzima površinu od 75 hektara raspoređenu po plutajućim platformama. Ideja je da plutajuće platforme budu prefabrikovane na kopnu i grupisane u klastere od po šest koji bi činili „selo“ za 1.650 stanovnika. Šest takvih „sela“ bi se zatim grupisalo oko centralne luke. Na platformama bi se nalazili objekti od održivih materijala (bambusa) i ne bi bili viši od 7 spratova da ne bi došlo do problema sa gravitacijom usled jakih vetrova. Njih bi karakterisali ravni krovovi sa soalrnim panelima. Kretanje između platformi bi bilo omogućeno električnim vozilima.

„Oceanix City“ je zamišljen kao samoodrživa plutajuća zajednica koja kanališe kružne tokove energije, vode, hrane i otpada. Stanovnici bi se bavili poljoprivredom, kako iznad tako i ispod mora.

Projekat bi se tokom vremena menjao i prilagođavao, razvijajući se iz „sela“ od oko 300 stanovnika u grad koji smešta 10.000 ljudi.

Izvor: Gradjevinarstvo.rs