AU, ČOČE!

Najveća plata u Crnoj Gori, koju je neko dobio tokom ove godine, iznosila je 54.440 evra!

 

Ovaj lični dohodak isplaćen je crnogorskom državljaninu zaposlenom u sektoru bankarstva i monetarnog posredovanja.

Ova zarada čini 106 prosečnih plata koje se u Crnoj Gori kreću od 510 do 514 evra. Takođe, ona iznosi 282 minimalna primanja (193 evra) ili 245 budućih jer je dogovoreno povećanje (222 evra), piše Pobjeda, a prenosi Radio-televizija Crne Gore.

„Prema podacima kojima Poreska uprava raspolaže na dan 16. maj 2019, najveća neto zarada isplaćena za obračunske periode januar – april iznosila je 54.440 evra, a sa obračunatim i prijavljenim porezima i doprinosima 96.354 evra. Isplaćena je rezidentnom licu zaposlenom u delatnosti bankarstva i monetarnog posredovanja“, potvrđeno je Pobjedi u Poreskoj upravi Crne Gore.

Imena osoba i kompanija koje su rekorderi po isplaćenim zaradama ne saopštavaju se jer to zabranjuje zakon.

I vicešampionsko mesto sa 41.292 evra neto isplate drži isti sektor i takođe je u pitanju državljanin, a ne stranac koji radi u Crnoj Gori.

Sa obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima, odnosno bruto ova zarada iznosila je 73.083 evra, pokazuju podaci Poreske uprave.

Bronzanu poziciju zauzela je zarada od 34.337 evra, prenosi Radio-televizija Crne Gore.

„Bruto iznos sa obračunatim i prijavljenim porezima i doprinosima je 60.775 evra. Isplaćena je rezidentnom licu zaposlenom u delatnosti vazdušnog saobraćaja“, preciziraju u Poreskoj upravi.

Ove enormne zarade isplaćene su samo u jednom mesecu i ne može se zaključiti da se radi o redovnom mesečnom primanju zaposlenih, već o otpremnini, bonusu ili nekom drugom obliku ličnog primanja.