DELO ČUDOTVORCA S OSTROGA

Jedno od brojnih izlečenja usrdnom molitvom svetom Vasiliju Ostroškom, slava mu i milost, jeste i čudesni oporavak jednog profesora pljevaljske gimnazije, koji se i danas prepričava.

 

Boško Stijepović, profesor hemije u pljevaljskoj gimnaziji „Tanasije Pejatović“ je bio operisan od karcinoma gornje vilične kosti 19.05.1998. u KBC u Podgorici.

slava mu i milost

Dani postooperativnog oporavka tekli su teško i različito, a sam nije znao dijagnozu osim njegove supruge i najuže rodbine.

Prilikom jedne od poseta njegove dalje svastike Danke Rosandić iz Podgorice, lekar joj je posle večernje vizite na hodniku saopštio da je Boško vrlo loše i da mogu pozvati rodbinu da se oproste sa njim, da će moći živeti dva do tri dana.

Opisujući njegov izgled: izobličen na operisanoj strani lica, koža kao izgužvana, rez operisanog mjesta povukao se prema oku koje je usled toga bilo skoro zatvoreno, mi smo se spremali da sutradan pođemo u posetu tom dobrom i dragom čoveku.

Ujutru, iznenada došli su nam gosti, dalji rođaci kojima smo objasnili da moramo u bolničku posetu u Podgoricu. Ovi rođaci – Mare Đurković sa sinom Draškom koji iz Beograda dođu da letuju u Kosijerima i ponekad se jave – toga jutra su izrazili spremnost da nas odvedu kolima i odjednom je njen sin predložio:

„Mogli bismo poći malo ranije pa ako hoćete možemo poći i do manastira Ostroga“.

Sa radošću prihvatajući njihov predlog, otišli smo oko 10 sati za manastir Ostrog. Čekajući u red ispred crkvice sa ćivotom Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost, okrenula sam se prema majci Jovanki i prošaputala sam joj:

„Pomoli se i ti za Boška“.

Sva u molitvenoj tišini, potvrdno mi je klimnula glavom čekajući da se poklonimo velikome Svetitelju.

Molili smo se tiho, u sebi, svetome Vasiliju Ostroškome Čudotvorcu, slava mu i milost, između ostalog i za ozdravljenje i produžetak života operisanog Boška Stijepovića.

Posle poklonjenja svetom ćivotu i molitvi, otišli smo za Podgoricu. U vreme posete smo sreli veliki broj Boškovih rođaka i ušli pomalo sa zebnjom u kakvom stanju ćemo ga zateći. Videvši ga prilično dobrog i neuobičajeno za stanje od predhodne noći kako nam je rečeno da izgleda, radosni zbog poboljšanja, izvela sam Danku Rosandić na hodnik i pitala je:

„Pa kako ti je lekar mogao tako loše reći za Boška?“

Odgovorila mi je:

„Ja ne znam šta je ovo, ovo je drugi čovek danas!“

Ovo čudo i nagla promena zdravlja na bolje molitvama Svetom Vasiliju Ostroškom, Čudotvorcu, slava mu i milost, isceljen je Boško Stijepović koji je dugo posle operacije predavao u pljevaljskoj gimnaziji.

Zapisala Lidija Jablan, istoričar umetnosti, na Cetinju 24. 07. 2006.