VR U LEČENJU

Kako može da se koristi virtuelna realnost u medicini – šta je virtuelna medicina budućnosti? Kako tehnologija unapredjuje medicinu budućnosti?

 

Virtuelna realnost u medicini predstavlja novu tehnologiju koja se zasniva na primeni računara koji veoma dobro simuliraju okruženje koje može biti stvarno ili potpuno virtuelno. Nastaje virtuelna medicina.

Po definiciji virtuelna realnost u medicini zapravo predstavlja više povezanih tehnologija koje sinergijom omogućavaju stvaranje niza taktilnih, auditivnih i vizuelnih iskustava koje stvaraju iluziju korisniku da određene podatke smeštene u memoriji računara mogu da dodirnu, vide, čuju ili osete na specifičan način.

Šta je budućnost lečenja virtuelna medicina - Virtuelna realnost u medicini

Interesantno je da je upravo NASA tokom 80-ih godina 20.veka prva konstruisala kompletni sistem koji se smatra prethodnikom današnje virtuelne realnosti u medicini, iako začeci ove tehnologije potiču od zahteva vojne industrije i vojske. Vojska SAD ulagala je velike svote novca u VR tehnologiju kako bi što brže i jeftinije mogla da obuči vojno osoblje.

Dvadeset godina kasnije virtuelna realnost u medicini je postala znatno dostupnija svim ljudima, samim tim i bitnim institucijama kao što su univerziteti i bolnice gde će u budućnosti imati značajnu ulogu. Studenti u budućnosti neće imati problema u savladavanju praktičnih znanja koje će biti dostupne zahvaljujući primeni ovog sistema, na taj način VR tehnologija će uticati na povećanje kvaliteta obrazovanja.

Iako glavna primena VR tehnologije danas pripada gejming sektoru, ova tehnologija će u budućnosti omogućiti najbolju moguću obuku lekara kao i razvoj novih metoda lečenja. Primena virtuelna realnost u medicini će značajno poboljšati kvalitet života pacijenata o čemu će biti više reči u daljem tekstu.

Smanjenje hroničnog bola

Pokazano je da je uz primenu medicinske VR kod velikog broja pacijenata uspešno smanjen intenzitet bola, tačan mehanizam ovog efekta nije u potpunosti rasvetljen ali naučnici veruju da ova tehnologija sprečava mozak da procesuira bolne stimuluse i smanjuje osetljivost pacijenata, naročito se pokazala delotvornom kod pacijenata u bolnici.

Ovo je od velikog značaja za svaki zdravstveni sistem jer smanjenje trajanja bolničkog lečenja znači veliku uštedu i još bitnije poboljšanje kvaliteta života pacijenta. Danas postoji veliki broj softverskih paketa koji pomažu pacijentima da skrenu pažnju i zaborave na bol, VR svet omogućava ovim pacijetima da se brzo i efikasno reše stresa što igra veliku ulogu u ubrzanju procesa izlečenja.

Tretman osoba sa autizmom

Danas ne postoji adekvatna terapija za osobe sa autizmom, Aspergerovim sindromom i sličnim oboljenjima koje se karakterišu poteškoćama u društvenoj interakciji i ograničenim interesima i aktivnostima. Današnja terapija zasniva se na personalnim sesijama pacijenata sa zdravstvenim profesionalcima i smatra se da ovaj vid lečenja može poboljšati kvalitet života pacijenata.

Ipak, postoji prostor za napredak ove terapjie, naime, mobilna VR tehnologija pruža mogućnost boljeg upoznavanja pacijenta jer može pratiti socijalne interakcije autistične dece sa virtuelnim likovima. Ova VR tehnologija može pomoći osobama sa autizmom da razviju određene veštine koje im kasnije mogu omogućiti samostalan život.

Pomoć u borbi sa demencijom

Prevalenca Alchajmerove bolesti u današnjoj populaciji značajno je porasla u poslednjih nekoliko dekada i predstavlja sve veći problem za mnoge porodice i zdravstveni sistem. Sve veća prosečna starost dovela je do velikog porasta osoba sa oštećenjem ili smanjenjem memorije.

Naučnici koji se bave fiziologijom pamćenja imaju problema u shvatanju mehanizma po kom ljudi pamte i evociraju pamćenja. Virtuelna realnost u medicini i VR tehnologija pruža mogućnost istraživačima da bolje razumeju razloge zbog čega ljudi neke stvari bolje pamte od drugih što će u budućnosti pružiti mogućnost za razvoj terapijskih mera za tretman osoba sa oštećenom memorijom.

Hirurške intervencije

Jedna od najznačajnijih primena VR tehnologije već se primenjuje na velikim univerzitetima. Naime, studenti imaju mogućnost boljeg upoznavanja svakog dela ljudskog organizma. U 3D virtuelnom svetu pruža im se mogućnost prikaza svih krvnih sudova, arterija, vena, organa, tkiva i mogućnost praćenja odvijanja fizioloških procesa.

Rezultati su pokazali da ovakav vid obuke značajno podiže interes studenata za obrazovanjem. VR tehnologija pruža mogućnost da skeniranjem pacijenta i unošenjem određenih parametara stvori 3D model koji će hirurzima omogućiti kvalitetniju pripremu za određenu intervenciju, takođe, mogućnost da vežbaju izvođenje operacija pre nego što im pravi pacijent dođe u hiruršku salu.

Očekuje nas veliki napredak medicine u narednim godinama i on više nije ograničen tehnologijom, već isključivo ljudskom maštom i idejama, kako se VR tehnologija bude razvijala, tako će rasti broj zdravih i zadovoljnih pacijenata.

Milan Popović

Izvor: Priroda na Dar