IZMEĐU NAS

između nas

Daljina je
Ponekad spas
Da za nas
Zadržimo
lepo i dobro
Između nas
Od čega ništa
ne bi ostalo
Brzo bi propalo
Da se nije
Blizini otelo

ZLOSTAVLJANA STVARNOST

Zlostavljani:
žena, muškarac, dete,
nebitno,
svakidašnja vest u
medijima.
Da li je toga bilo i pre
u toj meri, ili je sada
transparentnije?
Česta tema u polemikama
sručnjaka i laika.
Zlostavlja se rečima i
postupcima.
Zlostavlja se u ratu,
nastavlja u miru.
Žena, muškarac, dete,
putem medija postaju
zlostavljana stvar.
Figurativno i stvarno.
Stvarno?
Stvarno!