MODERNA HIRURGIJA

Veštačka inteligencija i hirurgija – da li ćemo u budućnosti imati hirurge robote? Koliko su roboti hirurzi dobri i efikasni u izvođenju operacija?

 

Veštačka inteligencija i hirurgija su trend budućnosti medicine.

Arheolozi su utvrdili da su ljudi još pre više hiljada godina izvodili određene zahvate za koje se smatra da su rani počeci hirurgije. Od tog perioda do danas hirurške intervencije predstavljaju jedan od najvažnijih instrumenata u borbi protiv posledica velikog broja bolesti. Danas je primena hirurgije nezaobilazna i kod nesrećnih slučajeva kao i u domenu estetike za smanjenje efekata starenja i poboljšanja određenih karakteristika.

Kako funkcionišu veštačka inteligencija i hirurgija - AI medicina

Od perioda kad su primitivni ljudi oštrim kamenjem i drugim improvizovanim instrumentima probijali lobanje drugih da bi ih oslobodili bolova do danas kada roboti izvršavaju određene hirurške zahvate prošao je dug vremenski period. Napredak u dijagnostičkim procedurama danas omogućava ranu i prezicniju dijagnostiku, koja uz modernu hirurgiju pruža mogućnost tretiranja bolesti koje su nekada smatrane smrtonosnim. Danas je trend da se veštačka inteligencija i hirurgija sve više prepliću.

Robotika u izvođenju operacija

Samo u prošloj godini primenjeno je više od 4000 robota u više od milion procedura širom sveta. Sprovedene operacije i zahvati pripadaju svim granama medicine, ali je trenutno najznačajnija primena robota u ortopediji, urologiji, opštoj hirurgiji, ginekologiji, neurologiji, otorinolaringologiji, gastroenterologiji i onkologiji.

Naime, robotska hirurgija se ne smatra više tehnologijom daleke budućnosti, ona je već danas aktivna i često primenjivana tehnologija koja je u velikom broju slučajeva bolja od ljudske hirurgije.

Još 1986. godine bilo je pokušaja da se industrijski roboti eksperimentalno pretvore u hirurške uređaje koji bi olakšali određene zahvate hirurzima. Jedan od prvih robota koji je korišćen u medicini je bio modifikovan da ubaci iglu na precizno izračunatu dubinu i pod tačno određenim uglom u tumoru mozga radi izvođenja biopsije tkiva. Ovaj robot je bez pomoći mogao pomicati iglu znatno preciznije od ruku hirurga, pouzdano uzimajući uzorak tkiva na jano zadatim koordinatama.

U poslednjoj deceniji dvadesetog veka vojska SAD je počela da kombinuje robotiku sa povezanim računarima kako bi omogućila pomoć ranjenim vojnicima na terenu. Cilj je bio da veštačka inteligencija i hirurgija budu daljinski upravljani za pomoć ranjenim vojnicima na terenu.

Povezivanjem velikog broja računara i razvojem veštačke inteligencije došlo je do velikog progresa u razvoju intuitivnih robota koji izvode operacije mnogo bolje od ljudi. Ipak, još uvek se smatra da je ljudski faktor nezamenjiv ali je samo pitanje vremena kada to više neće biti slučaj.

Veštačka inteligencija i hirurgija

Savetovanje hirurga i sugestije u realnom vremenu u skladu sa procenom konkretnog slučaja na operacijskom stolu biće omogućena primenom algoritama mašinskog učenja. Ovi algoritmi mogu upoređivati hiljade slučajeva širom sveta i ponuditi najbolje rešenje u datom trenutku što značajno može povećati kvalitet hirurške procedure.

Ipak, danas je ova ideja tek u začetku ali stručnjaci smatraju da će u budućnosti pružiti svim pacijentima jednaku zdravstvenu zaštitu.

Kategorije robota koji se primenuju u hirurgiji

Danas postoji nekoliko kategorija robota koji su odobreni od strane odgovarajućih agencija zaduženih za medicinu širom sveta. Mašine kao da Vinci i Titan SPORT koje konvertuju pokrete hirurga u pokret instrumenata posredstvom komunikacije između konzole kojom upravlja hirurg i pokretnog instrumenta.

Golden Sweden Bitter i gljiva Čaga

Ova vrsta uređaja dizajnirana je da poveća preciznost hirurških procedura, jer nema drhtanja ruku, takođe, nema zamora jer se sprečava preveliki gubitak energije hirurga u toku operacije što mu omogućava bolju koncetraciju i bolji ishod po pacijenta.

Roboti i uređaji koji omogućavaju isporuku zračenja na precizno definisanom položaju tumorskog tkiva. Analizom snimaka tumora računar prezicno određuje koordinate tumora kako bi fokusirao izvor energije samo na maligno tkivo efikasno smanjujući na taj način neželjeno oštećenje zdravog tkiva.

Roboti koji se primenjuju u ortopediji i stomatologiji stvaraju digitalnu mapu pacijenta koja predstavlja vodič lekarima. Na ovaj način se osigurava da akcije koje sprovodi lekar budu u skladu sa digitalnim planom kreiranim u preoperativnoj fazi i na taj način smanjuje verovatnoću nastanka greške.

Motorizovani laparoskopski uređaji koje prevazilaze današnje laparoskopske štapiće. Ovi uređaji omogućavaju hirurgu upravljanje laparoskopskom kamerom putem glasa, lasera ili praćenjem kretanja oka što omogućava samostalno izvođenje određenih operacija bez pomoći asistenata.

Milan Popović

Izvor: Priroda na Dar