OKULTNI ČIN

Salivanje strave je vrlo rasprostranjen obred u našem narodu, o kojem roditelji gotovo ništa i ne znaju, pa u tom neznanju bukvalno žrtvuju svoju decu.

 

Potpuna neupućenost u posledice ovog obreda može uzeti strašan danak. Naravno, nastradaju oni nad kojima se obred vrši, a to su uglavnom „nemirna i deca sa strahovima“, kako tvrde njihovi roditelji.

salivanje strave

U ovom obredu koristi se topljeno olovo koje se „baca“ u vodu. Olovo je, inače, mek sivi metal koji se topi na 327 C. Pri topljenju olova nastaje olovni oksid, koji je veoma toksičan, pa su trovanja moguća već tada. Posle rastopljenog olova reaguje sa vodom i nastaje olovni hidroksid.

Kada se ova voda unese u organizam (gatare preporučuju da se ova voda pije), olovo u jonizovanom obliku putuje kroz organizam i zatim se deponuje u kostima, gde se ugrađuje umesto kalcijuma.

Poseban problem predstavlja što se u izvesnim stanjima (npr. stresa), olovo može pokrenuti iz kostiju i ponovo ugrožavati organizam. Zatim se olovo ugrađuje u molekul hemoglobina umesto gvožđa i nastaju teške hemolitičke, „olovne“ anemije, i pad hemoglobina u perifernoj krvi.

Inače, olovo u jonizovanom obliku predstavlja metabolički aktivan centar čitave količine olova u organizmu i odgovoran je za toksične efekte. Akutna trovanja olovom su uglavnom profesionalna (ređe se javljaju) dok navedeni toksični efekti su karakteristični za hronična trovanja olovom, kada se mogu javiti i promene na desnima – olovni rub, kao i teška oštećenja centralnog nervog sistema (CNS).

Olovo se iz organizma eleminiše preko jetre i bubrega što dovodi do teških oštećenja ovih organa. Ako se u posudi u kojoj se topi olovo nalaze masnoće u tragovima tada se olovo rastvara u njima i putuje u CNS gde dovodi do olovne encefalopatije (oštećenja mozga), ali i do pareza i paraliza ekstremiteta („viseća šaka“ i „viseće stopalo“).

Simptomi trovanja mogu biti i atipični (neprepoznatljivi i teški za dijagnozu) kao npr. hronični umor, glavobolje, nemir, poremećaj sna, bol u kuku itd. Na polnim organima zbog toksičnih oštećenja nastaje sterilitet, kod žena dolazi do pobačaja.

Dijagnoza trovanja olovom se postavlja određivanjem količine olova u kostima, dok ostale laboratorijske analize nisu pouzdane.

Terapija akutnog trovanja podrazumeva urgentnu hospitalizaciju, a lečenje je simptomatsko. U zakasnelim stadijumima lečenje je bez uspeha.

Zaključak

Okultne radnje, astrologija, vradžbine, sekte ozbiljno ugrožavaju duševno i telesno zdravlje ljudi, naročito dečje populacije, gde ostavljaju trajne invaliditete.

Gospod dopušta ljudima bolesti i nevolje:

1. Zbog grehova i njihovog iskupljenja, i radi promene načina života,

2. Zbog grehova roditelja, često boluju deca (da bi jad i očaj zbog dece razorio njihov bezumni život i primorao ih da dobro razmisle o sebi i promene se)

3. Radi našeg smirenja i da ne bi činili zlo,

4. Da bi nas, najčešće, manjom neprijatnošću izbavio od većeg zla.

Zbog svega navedenog, preporučujem majkama da ne vode svoju decu kod umnog poremećenih osoba koje se bave ovim radnjama i da čuvaju blagoslov koji im je Gospod dao, a to su naša deca.

Zar pored Crkve i njenih Svetih tajni imate potrebe da idete okolo i uništavate svoj i život svoje dece?

Naši stari su govorili „da je Crkva riznica lekova, i ako tamo dolaziš, nemoj otići neizlečen“. Zna se da jedino Svete tajne mogu pomoći i izlečiti ovu upropaštenu decu, nakon poseta „isceliteljima“.

Dr Đorđević Tatjana