RUSKO „NJET“

Nadležna inspekcija Ruske Federacije blokirala je uvoz mesa i mesnih prerađevina iz četiri srpske kompanije kojima su dali rok od 60 dana da otklone nepravilnosti.

 

Pored „Big Bula“ i Industrije mesa „Matijević“, obustavu izvoza u Rusiju dobili su i nosioci oznake Srpski kvalitet – kompanije „Zlatiborac“ i „Karneks“. U zajedničkom saopštenju su istakle da je u pitanju neusaglašenost sa ruskim procedurama koje, kako navode, mogu da se reše u kratkom roku. Pred kamere je stao samo Zoran Matijević.

blokiran izvoz mesa

„Glavna zamerka je što na jednoj svinji nije bila ušna markica koja je prilikom transporta zagubljena i sad su oni posumnjali možda da ta svinja nije sa srpske farme. Pa sa srpske je 100 posto i to može da se dokaže i pokaže 100 posto da se dokumentuje“, obajašnjava Matijević.

Kaže da im je izveštaj dostavljen 20 dana posle kontrole. Na jednoj i po stranici zameren im je i nečitljiv pečat, prljava odeća u radničkom ormariću na mestu predviđenom za čistu, a nađene su i čekinje u transportnom vozilu.

Da li je bilo drugih razloga za obustavu izvoza, RTS nije uspeo da sazna u ruskom trgovinskom predstavništvu u Srbiji. Uputili su nas na Ministartvo poljoprivrede gde nam je rečeno da odgovor na to pitanje potražimo u samim kompanijama. Oni su jedino ocenili da ova situacija neće uticati na bescarinski sporazum koji imamo sa Evroazijskom unijom.

Neće uticati ni na ostale kompanije koje imaju dozvolu za izvoz mesa i prerađevina u Rusiju kaže ministar trgovine. Ipak, dodaje da postoji mogućnost da zamerke za četiri proizvođača prerastu u trajnu zabranu izvoza.

„Ugrožene su realno ove kompanije. Naravno, i to je šteta i mi ne bismo voleli da se to dogodi. Videćemo da li će se za 60 dana te nepravilnosti otkloniti. Ima tu zaista i banalnih nepravilnosti ali sve je to u skladu sa ruskim standardima i ruskim zahtevima“, objašnjava ministar trgovine turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

Mogu li se problemi ispraviti?

U Privrednoj komori kažu da srpski izvoznici mesa imaju iskustvo, da je ovo prvi put da se ovakva situacija desila te da će, smatraju ovu prepreku lako savladati.

„Čim postoji vreme i prostor da se te nepravilnosti otklone to je dobro i dobro je da ne postoje notifikacije na neke bolesti na neke ozbiljnije stvari na patogene, to bi značilo da svi imamo problem. Ovde nije to slučaj. Ovde je slučaj o nekim stvarima koje se, kao što kažem, lako daju ispraviti“, kaže Veljko Jovanović iz PKS-a.

Ma kakve zahteve da postavlja, kupac je uvek u pravu, kaže Matijević i dodaje da ima stvari koje se ne mogu lako ispraviti.

„Ne bih voleo da kažem da postoji druga pozadina ali vidimo šta se dešava u svetu. Liberalne ekonomije više nema. Znači svako štiti svoje tržište i svako teži da ne zavisi od uvoza“, ističe Matijević.

Kaže da je cena svinja u Srbiji trenutno najniža u Evropi i da nemamo dovoljnu količinu mesa ni za sopstvene potrebe.

Izvor: RTS