JEDNOG LEPOG DANA

jednog lepog dana

Jednog lepog dana,
tako mlada kao na toj slici od pre pet godina
(sada se stari sporije),
sedeći na brezinom panju, obećavam da neću dozvoliti
sećanju (a ni tebi) da me zapanji – spremna sam i na lični rat.
Krik ptica, jeka avgusta – već su odavno zamrli
i reči pozdrava hrle na usta
prilično ljutite, priznajem, ali već je šest sati,
i sumrak obavija našu verandu.
Pas kruži po bašti tragom mačke,
koja pak dugo zuri u kreju:
sivo nevinašce s plavom šarom
na oba krila kao da ju je Dali
dotakao svojom kičicom – čiste zemaljske boje:
plavetne žile, smeđi i crveni tonovi jeseni.
Bes prolazi, probuđena usred noći kažem
da si mi ti naprosto sve, kao čovek.
Odavde kroz prozor vidim sobu, tebe, u tebi jesen
i pitam se da li ćeš mi posvetiti malo pažnje
u tome što pišeš; i vetar nosi lišće
kao što će doneti vest o tvojoj smrti.

oktobar 2000.