STAREŠINA GVOZDENOG PUKA

Posle sto godina spomen-obeležje dobio je komandant „Gvozdenog puka“ Milivoje Stojanović Brka. Međutim, ni posle dve godine od podizanja spomen-obeležja nije urađen adekvatan prilaz.

 

Vojislav Nikolić sa grupom meštana Bistrice bio je inicijator podizanja spomen-obeležja Milivoju Stojanoviću Brki, komandantu „Gvozdenog puka“. Opština Lazarevac se priključila podizanju obeležja.

milivoje stojanović brka

Posle dve godine meštani ukazuju da je spomen obeležje zapušteno, da nema adekvatnog prilaza Kremenici.

„Trebalo bi na prvom mestu da se ovo spomen obeležje ogradi zbog životinja i pasa koji vrše nuždu. Dalje, trebalo bi dovesti asfaltni put dovde da mogu da dođu ekskurzije koje dolaze u spomen-kosturnicu u Lazarevac i tu da vide gde je ta bitka bila“, objašnjava Nikolić.

Meštani Bistrice zalažu se da spomen-obeležje bude osvetljeno i da se na Kremenici izgradi javna česma.

U lokalnoj samoupravi već su planirali da infrastrukturno opreme i ovo poprište Kolubarske bitke.

„Važno je da smo poprište mesta gde je poginuo Milivoje Stojanović Brka uvrstili u program Kolubarske bitke koja je državna ceremonija i svakako ćemo i narednih godina činiti sve da to mesto bude prikladno ljudima koji su dali život za slobodu Srbije“, navodi Bojan Sinđelić, predsednik opštine Lazarevac.

Na brdu Kremenica gde je čuveni oficir poginuo predvodeći juriš srpskih ratnika, vođene su velike borbe tokom Kolubarske bitke.

Milivoje Stojanović Brka proslavio se sa svojom jedinicom i tokom bitke na Ceru. Inspirisao je kompozitora Stanislava Biničkog da mu posveti čuveni „Marš na Drinu“.

Ko je bio Brka?

Milivoje Stojanović Brka (Požarevac, 6. septembar 1873 — Kremenica, 21. novembar/4. decembar 1914) je bio srpski oficir, komandant XII puka u balkanskim ratovima i komandant Drugog gvozdenog puka u Prvom svetskom ratu.

Pukovnik Milivoje Stojanović je završio vojnu akademiju sa 22. klasom i postao pešadijski potpukovnik 1892. godine. Kao odličan oficir uvek se vidno isticao u miru, a u ratu se pokazao kao pravi heroj.

Njegov XII puk, je prelazu granice uspeo da odbije i razbije ogorčene i znatno jače neprijateljske arnautske snage. Time je prokrčio put trećoj armiji da pobedonosno izbije na Kosovo.

Razborit vojskovođa i veoma hrabar, pukovnik Stojanović se u krvavom okršaju sa Bugarima sa svojim pukom tako sjajno držao da je zadivio svoje komandante, a zaprepastio protivnika koji i ako jači i u povoljnijem položaju nije bio u stanju da odoli.

Komandant prve armije, prestolonaslednik Aleksandar I toliko je bio ushićen slavom ovoga puka da je lično prišao komandantu, čestitao mu, i u znak svoga priznanja skinuo je sa svojih grudi Karađorđevu zvezdu sa mačevima i lično je zadenuo na grudi komandanta XII puka. To je najveće odlikovanje dobijeno u ovome ratu.[traži se izvor od 08. 2015.]

U Prvom svetskom ratu 1914. godine njegov Drugi gvozdeni puk učestvovao je u Cerskoj bici, i to u samom njenom centru, na Tekerišu. Kao komandant Gvozdenog puka istakao se i u Kolubarskoj bici. Videći kako mu ljudstvo gine, Milivoje je lično poveo puk u novi juriš i tom prilikom je osvojena Kremenica a on je slavno poginuo.

Izvor: RTS/Wikipedia