EVOLUCIJA JE STIGLA

Mobilno novinarstvo je novi način da se reporteri brže izraze, prenesu ključniju poruku, ali i da suštinu kažu kroz nove forme i mogućnosti koje pružaju mobilni telefoni.

 

Suština ove vrste novinarstva jeste korišćenje prenosivih elektronskih uređaje sa mogućnošću brze konekcije na net, editovanja tekstova i videa i širenja vesti.

mobilno novinarstvo

Reporteri su poznati i kao MoJo novinari odnosno mobilni novinari, a naziv im potiče od „mobile journalism“. Tu se takođe misli i na mobilne telefone čije se kamere koriste kao osnovno sredstvo za pravljenje priloga. S obzirom na to da prodaja mobilnih telefona raste i da danas postoji nebrojeno modela, u tom moru mogu da se nađu izuzetno kvalitetni modeli telefona sa dobrim kamerama, koji menjaju čak i televizijske kamere.

Pametni telefoni i tablet uređaji su odlični i za montažu, a pomoću aplikacija kakva je Kinemaster, prilozi se mogu montirati sa terena.

Mobilno novinarstvo i njegovi pioniri

Stiv Man je jedan od onih ljudi koji se mogu smatrati prvim mobilnim odnosno lutajućim novinarom. Njegovo delovanje započelo je oko sredine devedesetih godina, a želeo je da skrene pažnju na problem nadgledanja građana sa javnih kamera. Mobilni novinari se danas sve češće koriste kako bi sa terena slali video vesti. Zanimljivo je da je Al Jazeer-a bila jedna od prvih medijskih kuća koja je ovakav pristup primenila u svom radu.

Stabilizator za mobilni telefon

gimbal

Jedan od najboljih izuma koji se koristi u mobilnom novinarstvu jeste takozvani gimbal. GImbal je zapravo stabilizator koji hardverski stabilizuje kretanje telefona, pa snimljeni materijal izgleda kao da je iz drona ili sa stativa. Naime, takav materijal nije potrebno dodatno softverski stabilizovati, što ove snimke čini gledljivijim i dinamičnim. U storitelingu, koji je i najbitniji za pravljenje vizualne sekvence, ovo je veoma važno. Pričanje priče pomoću dinamičnih slika je od suštinskog značaja za mobilno novinarstvo, a pomoću gimbala to je mnogostruko lakše.

Adobe clip za montiranje sekvence

Veoma koristan alat kada je u pitanju montaža za mobilno novinarstvo jeste Adobe Clip. Ova aplikacija omogućuje da se prethodno snimljeni kadrovi seku i montiraju zajedno sa drugim kadrovima na veoma lak način. Tako sa terena možete poslati montiranu sekvencu koja se daljom obradom može titlovati. Titlovanje je takođe veoma bitno kada je u pitanju mobilno novinarstvo. Tekstualno bogati video sadržaji pružaju mnogo više informacija. Ankete treba koristiti što češće zbog toga što se ljudi sa snimcima na kojima su identifikuju i imaju osećaj da utiču na društvene promene i svest.

MoJo kao dodatak tekstualnim reportažama

Tekstualne reportaže sve su manje interesantne zbog toga što ljudi imaju sve manje koncentracije, zatrpani gomilom sadržaja. Zanimljivo je da istraživanja pokazuju da svega 9 sekundi danas ljudi zadržavaju pažnju. To dovodi do prave borbe za svaki sekunda ljudske pažnje. Staviti vizualizaciju u tekst, pak, čini da se ljudi malo više zainteresuju za sadržaj. S tim u vezi, savetujemo vam da mobilne članke koje napravite telefonom ili uređajem na terenu, češće koristite u svojim medijskim prilozima, kako biste uspeli da održite pažnju čitalaca. Govorimo, razume se, ponajpre o člancima koji nastaju na internetu.