ČASTOLJUBLJE

častoljublje

Dajte dar mi Cicerona,
Sokratovu pamet s njim;
Uz to pluća od Kleona,
Koja zvukom plave Rim;

Samsonovu kosu dugu,
Juvenalov poriv ljut,
Ezopovog tela rugu,
Čaroban uz sve to prut!

Aspazijine dubine,
Hanibalov oštri mač,
Što za slavu Kartagine
Nejač secaše i jač!

Stopu Psihe, krasne cure,
Ženstveni od Safo stih,
I od Diogena bure
I Venerin pas uz njih!

Vergilijeve daktile,
Dajte Senekin mi lob,
I od moga stiha sile
Svima bi se tresla drob!

Kao Likurg, hrabar, smeo,
Gledajući lica sva,
Svetog Petra grad bih ceo
Protresao stihom ja!

Da bih dičio se njime,
Izvukao bih iz tme
Svoje izuzetno ime –
Kozma Prutkov ono je!

Preveo s ruskog Duško Paunković