DOLAZAK JUTRA

dolazak jutra

Sve vi ograničene zemlje,
Slabašne i neobično sujetne,
Opet jurišate.
Vaše oružane borbe za profit
Opustošile su moju obalu,
Ostavile poplavu krhotina
Na mojim grudima.
Ipak ja vas danas zovem na moju reku,
Pod uslovom da se više ne bavite ratom.

Dođite, ogrnuti mirom,
A ja ću pevati pesme
Koje mi je tvorac podario kad smo
Ja i Drvo i Stena bili jedno.
Pre nego što vam je bezočnost
iskrivila
lice
Kad ste ipak znali da još uvek
ne znate
ništa.
Reka je pevala i nastavlja da peva.

Postoji istinska čežnja da se odgovori
Raspevanoj Reci i mudroj Steni.
Zato recite Azijatima, Špancima
Portugalcima
Latinoamerikancima, Jevrejima,
Afrikancima, Amerikancima
Katolicima,Muslimanima, Francuzima,
Grcima,
Ircima, Rabinima, Sveštenicima,
Šeicima
Povlašćenima, Beskućnicima, Učiteljima.
Oni čuju, Oni svi čuju
Govor drveta.

Oni čuju prvo i poslednje
Što svako drvo
Govori čovečanstvu danas.
Dođite do mene,
Ovde pored Reke.
Posadite sebe pored Reke.

Vi koji ste mi dali ime, vi,
Poni, Apaši, Seneka ti,
Čiroki Narode, koji si se odmarao sa mnom
A onda prisiljen da odeš
Ostavio me na milost
Drugih istraživača- željnih dobitka
Gladnih zlata.

Vi, Turci, Arapi, Šveđani,
Nemci, Eskimi, Škoti,
Italijani, Mađari, Poljaci.
Vi iz Zapadne i Južne Afrike,
Kupljeni, prodati, izgubljeni,
Stigavši do noćne more
Molite za san.

Ovde, ukorenite sebe pored mene.
Ja sam to Drvo koje je posadila Reka,
Koje se neće pomeriti.
Ja, Stena, Ja, Reka, Ja Drvo
Ja sam vaša – pristup je besplatan.
Podignite svoja lica, vi imate veliku
potrebu
Za ovim svetlim jutrom koje sviće za vas.
Uprkos oštrom bolu koji stvara
Istorija se ne može izbrisati, ali ako joj hrabro pogledate u oči,
Neće se ponoviti.

Podignite svoje oči
Ka ovom danu
Koji sviće za vas
Ponovo, neka se
Rodi san.

Žene, deco, muškarci,
Uzmite ga u svoje dlanove,
Oblikujte ga u vaše najličnije
Potrebe. Od njega naslikajte
Sliku vašeg pravog bića.
Budite vedri
Svaki novi sat donosi nove šanse
Za novi početak.
Ne budite večno
Vezani za strah,
Sa jarmom neosetljivosti
Oko vrata.

Horizont se pruža ispred vas
Nudeći vam prostor
Da krenete koracima promene
Ovde, na dolasku ovog lepog dana
Možda ćete imati hrabrosti
Da se popravite, da me pogledate,
Stenu, Reku, Drvo, vašu zemlju.

Ovde, na dolasku ovog novog dana
Možda ćete imati volje da budete bolji
Da pogledate sestru u oči,
Da pogledate brata u lice,
Vašu zemlju,
Da kažete prosto
Veoma prosto
Sa nadom-
DOBRO JUTRO.

Prepev s engleskog Jadranka Bjedov   dolazak jutra