DUH KOJI JEDE TELO

Kada unosimo alkohol u telo, ono u stvari izvlači samu suštinu duše, u čemu se prepoznaje mračna moć alkohola, tvrdi Kristof.

 

Džejson Kristof (Jason Christoff) je jedan od poznatijih savremenih američkih lajf koučeva, koji propagira izlečenje čoveka principom sabotaže sopstvenih poroka. Ovako on govori o alkoholu i zavisnosti koju izazivaju alkoholna pića.

mračna moć alkohola

Reč „alkohol“ je nastala od arapskog izraza „Al-khul“ što znači „Duh koji jede telo“ (takođe, to je poreklo reči „Ghoul“, što je demon iz islamske mitologije).

U alhemiji, alkohol se koristi za izdvajanje esencije duše entiteta. Zato se koristi za vađenje esencije iz eteričnih ulja i za sterilizaciju medicinskih instrumenata.

Kada unosimo alkohol u telo, ono u stvari izvlači samu suštinu duše, što omogućava da telo postane podložnije entitetima u okruženju od kojih su većina niskih frekvencija. Zato određena alkoholna pića zovemo „spirits“, u prevodu „duhovi“.

Ovo je razlog zašto ljudi koji konzumiraju velike količine alkohola dožive gubitak pamćenja (blackout) pa se ne sećaju šta se desilo. Ovo se desi kada dobra duša (sa kojom smo došli na ovaj svet) napusti telo jer su uslovi života zagađeni i previše traumatični da bi se podneli.

Dobra duša napusti telo, ali ostane vezana za njega sponom, a mračan entitet zauzima telo koje koristi često hedonistički i samo za nelogično divljanje. Nasa tela su vozila za duhove. Ako jedan duh napusti, drugi može da uskoči i nastavi vožnju.

U suštini, kada neko postane mračan posle alkohola ili kada sebe zagađuje na druge načine, njihova tela obično zaposeda drugi entitet.

Da li ste ikada osetili da se drugačije osećate, seksualnije, nasilnije, da ste manje racionalni i logični posle konzumiranja alkohola?

Da li ste svesni da već živimo u drevnom verskom kultu koji sve zna o tome šta predstavlja mračna moć alkohola?

To je kult koji popularizuje alkohol putem medija i država koje kontroliše, da bi ostvario drevnu i mračnu agendu. Rešenje za naše društvo koje se raspada je moguće samo pomoću naše nezagađene kolektivne čovečnosti, a ne pomoću moderne nauke i kulta smrti koji predstavlja.

Naši mračni i nemoralni kontrolori se pretvaraju da su altruističke vlade, služe mračne spiritualne entitete koji se hrane našim energijama kada konzumiramo alkohol i druge toksične supstance koje nam bacaju sa vrha vladajuće piramide.

Mi smo robovi koji žive u složenoj kontrolisanoj mreži gde je sve bazirano na indoktrinaciji, propagandi, hemijskim sedativima, toksičnim lekovima i gde nas čak koriste kao energetsku hranu za mračne entitete koji žive van frekvencije vidljivosti.

Već 5 godina nisam pio alkohol. Danas se mračni duhovi mene plaše i tako uvek treba da bude.

Pridružite se moralnom preporodu čovečanstva, odbijte da budete rob, odbacite otrove i hajde da počnemo da radimo ono što znamo da mora da se uradi.