NA OČEVINI

na očevini

Ovde avgust još znači misliti o gladi,
Misliti znači ići u baštu s korpom od pruća,
Prepunjenom dušom očevom, i brati paradajz.
Brati znači pomišljati da sam izdvojen, u raju.

Pomišljati znači da sam nad predstavama
I tumačenjima kopneo, u bazilici nekoj bio,
I gledao kako se horizont pod svodom njenim
Izdužuje i ostavlja me ne bih li ustuknuo

Pred dočaranim; a ne kročih tamo gde ruke su
Majstora i učenika povlačile linije i punile
Prazninu prizorima na koje s mukom svikoh,
Sluteći šta jeste, šta nije; šta će još biti,

Ovde, gde nositi drevnu korpu punu plodova
Znači bdeti, smeran, pod žalosnom vrbom,
Gledati boje kroz vlasi i misliti o gladi.
Samo o njoj, uveren da je pod svodom zaslužena.

Siguran da će to kako sada živim, strašljivo
Ili smelo, postati moj život, da će ova lampa
Pod kojom pišem, ostati upaljena i kad joj
Kao nekad plodove tame budem prinosio.