REŠENA MISTERIJA

Naučnici se odavno pitaju zašto je legendarni grad Inka, popularni Maču Pikču koji svakodnevno poseti oko 6.000 turista, podignut na tako nepristupačnom mestu.

 

Na godišnjem skupu Udruženja američkih geologa, brazilski naučnik Rualdo Menegat sa Univerziteta Rio Grande do Sul izneo je pretpostavku prema kojoj je kvalitet zemljišta razlog zašto je Maču Pikču sagrađen u brdima, 40 kilometara od Kuska.

maču pikču

Kako se navodi u saopštenju Udruženja, upravo ispod Maču Pikčua prolaze dve značajne linije raseda, koja se na tom mestu susreću. Zbog toga je tlo ispod ostataka grada veoma mekano i puno pukotina, što je pogodovalo gajenju biljaka i olakšavalo eksploataciju kamena za izgradnju.

– Maču Pikču nije slučajno podignut na tom mestu. Bilo bi nemoguće sagraditi takav grad u brdima da tlo nije bilo toliko ispucalo – tvrdi Menegat.

Naučnici su analizirali satelitske podatke i merenja i ustanovili da su sve građevine u Maču Pikčuu podignute duž linija raseda, a isti je slučaj i sa drugim značajnim gradovima Inka, kao što su Oljantajtambo, Pisak i Kusko. Inke su očigledno koristile prednosti ovih nepravilnosti prilikom eksploatacije kamena, koji su, zahvaljujući tome, zapanjujuće precizno obrađivali.

Još jedna strateška prednost bila je u tome što su kišnica i voda nakon otapanja snega direktno provođeni kroz podzemne linije raseda do grada, čime je bilo osigurano snabdevanje pijaćom vodom. U sezoni kiša, one su služile i kao odvodni kanali. Najzad, položaj na visini štitio je grad od klizišta i odrona, koji su u toj oblasti veoma česti.

Izvor: Blic.rs