MOĆ DA ODAGNAJU BOLEST

Zvonjenje je stvoreno Božanskim snagama, pa su tako i crkvena zvona odraz Božijeg glasa koji ima nadčovečansku moć, pa između ostalog i da utiče na boljitak zdravlja kod vernika.

 

Od davnina je poznato da kuga nije harala tamo gde su mnogo i jako zvonila crkvena zvona. Evo šta o tome kaže savremena nauka:

crkvena zvona

Crkvena muzika, a naročito zvonjava crkvenih zvona, blagotvorno deluje na ljudsko zdravlje. U ruskim laboratorijama, pomoću ogleda, utvrđeno je da oscilacija ultrazvučnog dijapazona crkvenih zvona odbija bacile kuge, zatim viruse i druga infektivna oboljenja koja se prenose vazduhom.

U vezi sa tim, veliki ruski naučnik Šipunov kao i istorija, tvrdi:

Pre svega, zvono nije tvorevina toliko ljudskog koliko Božijeg uma! Ja verujem da je zvono stvoreno uz pomoć Božijeg otkrovenja, isto kao što je samo tako moguće naslikati dobru ikonu. Dvanaestooktavna zvučna simfonija zvona koja su zvonila u velikim manastirima Zadonski, Danilov, Stejski, na rastojanju od 7 kilometara. (prema rezultatima merenja), uništavala je sve patogene mikroorganizme. Pre 12 godina smo istraživali okolinu Jeloholske Saborne crkve u vreme Vaskrsa. Kada je zvonilo veliko zvono, uništavan je virus gripa.

Sve epidemije koje su nailazile sa Bliskog Istoka na jug stare Rusije, zaobilazile su oblasti u kojima je bilo mnogo velikih manastira i crkava i gde je bilo mnogo zvonjenja. Dakle, simfonija zvona ih je odbijala, uništavala. Naši matematičari su izračunali snagu zvonjenja, odnosno moć dijapazona. U Rusiji, je do 1918. godine bilo 80.000 crkava i 1250 manastira, pa se zvuk jednog zvona pretapao u zvuk drugog. Tako se po proračunima naučnika, nad Rusijom stvaralo snažno zaštitno polje, koje je zemlju štitilo od velikih epidemija.

Zvonjenje je stvoreno Božanskim snagama radi jačanja prirodne zvukosfere.

Preuzeto iz „Svetosavskog zvonca“ br. 3/2012