PRODAVCI SIRA

Iskaču skoro unezvereni zbog očekivane sreće da mogu da budu izabrani kao mogući prodavci sira; tada ispred sebe isture viljušku ili kašiku, nekad i nož i nude na probu mogućem kupcu sir.

 

Uvek je tako bilo. Kao što je danas, kao što će uvek biti.

prodavci sira

G-din Rajko upao je u pijačnu gužvu, i žamor, iznova posmatrao neobičnu, krajnje spontanu, prividno nesvesnu i skoro ritualnu reakciju prisutnih.

A ona se sastojala u tome da je sa krajnjom znatiželjom, skoro dečjom radoznalošću, posmatrao njih skoro dvadesetoro kako reaguju kada u prostor posebnog dela ženske pijace, gde se prodaje sir, uđe mogući kupac. Prodavci, iskaču skoro unezvereni zbog očekivane sreće da mogu da budu izabrani kao mogući prodavci sira; tada ispred sebe isture viljušku ili kašiku, nekad i nož i nude na probu mogućem kupcu sir, kakvog nigde nema, jedinstven i najbolji na svetu, govoreći da je pravljen na stari način kako ga danas niko nigde ne pravi, te da je taj, dakle, jedini pravi način izvorno napravljen i da i ubuduće može računati na tu okolnost, baš sa njim kao prodavcem.

Bez iznenađenja, uz potpuno prihvatanje situacije prodavca, razumeo ga je i za momenat kada se konačno ovaj opredeljivao za nekog, sada konkretnog, kako i zašto, i to svi odreda i naprečac postaju mrzovoljni, nezainteresovani, tromi, zašto bi zaćutali jedni od drugih, ostajali u dubokoj distanci, kao da se nikada u životu nisu ni videli ni sreli.

Prodavci su kiselo povlačili istureni sir u kofe, pri čemu se, naprasno, stvarao utisak da im više i nije bitno da sir prodaju, kako su se vraćali u svoj svet, zaboravljajući gde su i povod okupljanja, zaboravljali i kupca i sve druge prodavce, jedva registrujući sve druge oko sebe, čak i razlog boravka ovde.

Neki bi kupce koji su se tu vrzmali, gledali kao najvećeg neprijatelja, koji im je nešto oduzeo, nečega lišio i tako isponova… skačući na novog i mogućeg kupca.