CRNA HALJINA

crna haljina

Sapletoh se danas
na crnu haljinu
svoju crnu haljinu
dužine iznad kolena
ne
malo više iznad kolena
crna haljina
ta
što je uzdahom tvojim skrojena
po mojoj meri šivena
tvojim željama šarana
a mojim žarom bojena
mala crna haljinа
zgužvana
nehajno bačena
ona
u kojoj te se nisam navolela
ona u kojoj sam i htela
i smela
mala crna haljinа
mirisom tvojim začikava
i sećanja topla odmotava
o šta mi radi
mala crna haljinа
šta mi radi
pa mi se s tobom radi
o šta mi se sve
s tobom radi

JUTRO

Zora rađa kišu
život podbada strah
točkovi gužvaju drumove
Između svetla i tame
putokazi za skretanja
Krik jutra u jatu ptica
zakasnelih na let
Iz načetog sna
budi me pesma