ITALIJANSKI VINAR U HUMANOJ MISIJI

Italijanski vinar Lamberto Freskobaldi uči osnovama vinogradarstva i vinarstva zatvorenike koji izdržavaju kaznu u zatvoru Gorgona na istoimenom ostrvu.

 

Zatvorenici koji izdržavaju kaznu na ostrvu Gorgona imaju priliku da nauče osnove vinarstva i vinogradarstva, kao i da zarade do 40.000 evra, a sve zato što ih tome podučava jedan italijanski vinar.

italijanski vinar

Lamberto Freskobaldi ima vrlo neobičnu i plemenitu misiju: zatvorenike koji izdržavaju kaznu u zatvoru Gorgona na istoimenom ostrvu u blizini Toskane uči osnovama vinogradarstva i vinarstva, osposobljavajući ih tako za koristan život nakon izlaska iz zatvora.

Na ovom malenom ostrvu, u prelepom mediteranskom okruženju koje je vekovima bilo dom monasima, kaznu izdržava stotinak ljudi pod sasvim posebnom režimu: imaju slobodu da se kreću po celom ostrvu. Topografija ostrva je takva da je bekstvo sa njega gotovo nemoguće i nema nikakve potrebe za dodatnim bezbednosnim merama, i da bi se neki osuđenih kvalifikovao za boravak u ovom zatvoru – daleko ugodniji od bilo čega drugog u kaznenom sistemu Italije – mora da se tokom izdržavanja kazne ponaša besprekorno.

Upravo ova kombinacija slobode kretanja po ostrvu i činjenice da se na njemu nalaze osuđenici koji su odlučni da rasrkste sa starim navikama omogućila je Freskobaldiju da razvije svoj projekat koji je doveo do stvaranja vrlo pristojne etikete belog vina po imenu Gorgona, kupaže sorti vermentino i ansonika, koje se prodaje širom Evrope, pa i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Projekat se odvija na isti način već šest godina. Svake godine Freskobaldi bira među kažnjenicima jedan broj ljudi za koje proceni da mogu da odgovore izazovu praktičnog vinarstva i vinogradarstva. Uz pomoć dva Freskobaldijeva saradnika, ovi kažnjenici rade u vinogradu sve poslove, od rezidbe do berbe, i potom pomažu u pravljenju vina, ujedno učeći i ova dva zanata. Ceo proizvodni proces odvija se na ostrvu sa koga odlaze gotove boce vina.

Ovaj projekat mogao bi nekome delovati kao iskorišćavanje zatvorenika, da nije odlične novčane nadoknade koju primaju za svoj rad: na račun osuđenika slije se, u zavisnosti od učinka, od 10.000 do 40.000 evra, sa idejom da se taj novac koristi nakon izlaska iz zatvora radi uključenja u „civilni“ život bez povratka kriminalu.

– Jednog dana ovi ljudi će izaći iz zatvora. Moramo da prihvatimo da oni u zatvoru ne ostaju zauvek. Ako izađu iz zatvore gnevni, ponovo će se okrenuti kriminalu. Umesto toga, mi im pružamo mogućnost da ostanu na ispravnom putu – govori Freskobaldi za magazin Fortune.

Izvor: Vinoifino.rs